เครื่องขายถุงยางอนามัยและผ้าอนามัยอัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เครื่องขายถุงยางอนามัยและผ้าอนามัยอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นนี้ เป็นเครื่องที่สามารถเช็คสต็อกสินค้าที่เหลืออยู่ภายในตัวเครื่องได้ โดยที่เจ้าของเครื่องไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปตรวจนับจำนวนสินค้าด้วยตนเอง แต่สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าที่คงเหลืออยู่ภายในตัวเครื่องและจำนวนเงินที่ขายได้จากแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบอินเทอร์เน็ต โดยตัวเครื่องจะมี Photoelectric Sensor คอยตรวจเช็คจำนวนสินค้า ถ้ามีสินค้าตัดผ่านจะทำให้ Photoelectric Sensor ทำงานส่งสัญญาณไปยังตัว Node MCU เพื่อประมวลผลและส่งค่าที่ได้ไปยัง Application บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทำให้เจ้าของเครื่องสามารถเช็คจำนวนสินค้าที่เหลืออยู่ และทำการเติมสินค้าได้ทันท่วงที จึงไม่เกิดปัญหาสินค้าขาดตู้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เครื่องขายถุงยางอนามัยและผ้าอนามัยอัจฉริยะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ 2 ชนิด คือ ถุงยางอนามัยกับผ้าอนามัย
2 สามารถเช็คสต็อกสินค้าและจำนวนเงินผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3 สามารถหยอดเหรียญได้ทุกชนิด มีไฟแสดงสถานะสต็อกสินค้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มรกต กองอินทร์อุตสาหกรรม
2นาย ปรารถนา ราชสุภาอุตสาหกรรม
3นาย ณรงค์ศักดิ์ แสงเงินอุตสาหกรรม
4นาย ฉัตรดนัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาอุตสาหกรรม
5นาย อชิตพล สีเเจ่มอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เอกชัย ทองวิลัยปวส.
2นาย วชิรพงษ์ พูลยิ่งปวส.
3นาย สรายุทธ สุ่มงามปวส.
4นาย สมเจตน์ นิยมบูรณะปวส.