เครื่องมือถอดชุดคลัตซ์คอมแอร์รถยนต์

วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องมือถอดชุดคลัตซ์คอมแอร์รถยนต์ ได้ออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก เพราะเครื่องมือถอดชุดคลัตซ์คอมแอร์รถยนต์ จะมีลักษณะเป็นเหล็กดูด ดึงเอาชุดชุดคลัตซ์คอมแอร์รถยนต์ออกได้ง่ายรวดเร็วและปลอดภัย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องมือพิเศษที่ใช้ถอดชุดคลัตซ์คอมแอร์รถยนต์ ออกได้ง่ายรวดเร็วและปลอดภัย ในการบริการชุดคลัตซ์คอมแอร์รถยนต์
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการถอดชุดคลัตซ์คอมแอร์รถยนต์
ชิ้นส่วนชุดคลัตซ์คอมแอร์รถยนต์ไม่เกิดความเสียหาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปิยชัย โมลี-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติพงษ์ วงษ์เคี่ยมปวส.
2นาย ปฏิภาณ ศรีทองปวส.