สบู่สะระแหน่บรรเทาอาการหวัด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กัลยาณี คำเวียงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว สุพัตรา บัวสุวรรณ์ปวส.
2นางสาว วัชราภรณ์ ดีโนนอดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 2

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเชื้อโรคจำนวนมากที่แพร่กระจายอยู่รอบตัวเรา ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่ยากต่อการควบคุมหรือป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบทางเดินหายใจ และที่ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขมากที่สุดในปัจจุบัน คือ ไข้หวัด 2009 ซึ่งนับวันเชื้อโรคเหล่านี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ หากมีวิธีป้องกันตนเอง และครอบครัว ตลอดจนคนในชุมชนในเบื้องต้น ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่า “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ’’ แล้วนั้น สบู่สาระแหน่บรรเทาอาการหวัด อาศัย กระบวนการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ กระบวนการกลุ่มร่วมแรงร่วมใจกันระหว่าง นักเรียน กับครู สร้างนวัตกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นมีอยู่ คือ การสร้างสบู่สาระแหน่บรรเทาอาการหวัดที่หาวัสดุธรรมชาติ ในท้องถิ่นได้ง่าย และที่ไม่เพียงแค่ให้สีสันสวยงามดึงดูดความสนใจ มีกลิ่นหอม แต่ให้ประสิทธิภาพเท่าสบู่ทั่วไป มีส่วนผสมของสีธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน และสามารถนำไปอาบน้ำขัดผิวด้วยสรรพคุณของส่วนผสมธรรมชาติและยังช่วยบรรเทาอาการไข้หวัด สามารถนำไปล้างมือด้วยกลิ่นหอมแบบสดชื่น และยังสามารถทำเป็นของที่ระลึกได้ ด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารัก สวยงาม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อช่วยบรรเทาอาการหวัดและทำความสะอาดผิดกาย
2. เพื่อใช้เป็นของที่ระลึกงานต่าง ๆ
3. เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้เรียน