เรือรดน้ำในร่องสวนบังคับวิทยุ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธีรพงศ์ สุจริตปฏิภาณอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จักรพรรดิ สำราญพานิชปวส.
2นาย กษมา เกษสาครปวส.
3นาย ธนวัฒน์ แทนเดชปวส.
4นาย สหรัฐ รอดไผ่ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เรือรดน้ำร่องสวนบังคับวิทยุ ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เครื่องมือนี้ขึ้นมา โดยที่เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ซ้ำซ้อนมากนักเมื่อก่อนเสียเวลามากในการใช้คนลากเรือสูบน้ำเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้ กระผมจึงนำแนวคิดมาจากเรือสูบน้ำแบบใช้คนลากมาดัดแปลงให้ง่ายขึ้นทำงานง่ายใช้งานง่ายซึ่งเครื่องมือที่ซื้อมาจากท้องตลาดค่อนข้างมีราคาแพงกว่าประดิษฐ์เอง กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องมือชนิดนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจงานสิ่งประดิษฐ์ไม่มากก็น้อย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.บังคับด้วยวิทยุจึงไม่ต้องออกแรงลาก
2.รดน้ำได้ไกลตามระยะความเร็วของการเร่งเครื่อง
3.ระยะการพ่นน้ำข้างล่ะ 1-6 เมตร