คัพเค้กอารมณ์ดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมเกียรติ เฉลยอาจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง เพลินพิศ แจ้งสว่าง-
3ว่าที่ ร.ต. ปภาณ วงศ์รัตนาวิน-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วรชา อ่อนนุ่มปวส.
2นางสาว พลอยไพลิน ปราฎผลปวส.
3นางสาว อรณี ศรีนิลปวส.
4นางสาว ศิริรัตน์ สายเพ็ชรปวส.
5นางสาว จันจิรา ช่างทองปวส.
6นางสาว ชนกานต์ ศรีทองอิทนร์ปวส.
7นางสาว ลาวัณย์ จันทร์เกิดปวส.
8นางสาว ดาราวรรณ หงษ์ร่อนปวส.
9นางสาว วริศรา เกิดแก้วปวส.
10นางสาว วาสนา เชญชาญปวส.

วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

จังหวัดลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตดินสอพองที่มีคุณภาพดีที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย แหล่งผลิตอยู่ที่ หมู่บ้านหินสองก้อน (ริมคลองชลประทาน) ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง (บริเวณสะพาน 6) เป็นหมู่บ้านที่มีการทำดินสอพองกันแทบทุกครัวเรือน และบริเวณนั้นจะมีดินสีขาวเรียกกันว่า ดินมาร์ล มีเนื้อเนียนขาว ละเอียดแน่น จึงไม่เหมาะแก่การปลูกพืช แต่ด้วยภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ได้นำมาผลิตเป็นดินสอพอง ซึ่งสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้หลายชนิด เช่น แป้ง เครื่องสำอาง ยาสีฟัน เป็นต้น ปัจจุบันการผลิตดินสอพองได้ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เพื่อเป็นการสืบทอดให้ผลิตภัณฑ์ดินสอพองที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านมาช้านาน อยู่คู่กับคนไทยสืบเนื่องต่อไป ผู้ศึกษาจึงคิดค้นและผลิตดินสอพองมาเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการนำดินสอพองมาผลิตเป็นสินค้าที่หน้าสนใจสามารถเป็นของฝากได้และใช้ตกแต่งห้องได้ โดยออกแบบเป็นรูปทรงขนมคัพเค้ก ที่มีรูปแบบสวยงามเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณสมบัติ ให้กลิ่นหอมสดชื่น รู้สึกถึงความหวานหอม สีสันสดใสสวยงาม ขนาดกะทัดรัด ดูเก๋ เท่ห์ทันสมัย ให้กลิ่นหอมยาวนานถึง 45 วัน ใช้ได้กับทุกพื้นที่ เช่น ในห้องนั่งเล่น ห้องน้ำ ในรถยนต์ขนาด สูง 8 เซนติเมตร กว้าง 5 เซนติเมตร
ช่วยทำให้บรรยากาศในห้องสดชื่น
1. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นของจังหวัดลพบุรี
2. สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับดินสอพองได้และเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี
3. เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจงานวิจัยที่เกี่ยวกับงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดินสอพอง
4. เพื่อสืบทอดผลิตภัณฑ์ดินสอพองเพื่อไม่ให้สูญหายไปจกวิถีชีวิตของคนไทย