สบู่สมุนไพรถ่านชาร์โคล

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พรรณนิภา ศิริโสอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว อนุสรา ตันหิงอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นาง มลธิดา ขบวนงามสามัญ
4นางสาว บุณยดา รุ่งเรืิองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เอ็มมิลี่ ฮาลโลเน็นปวช.
2นาย ชรินทร์ สิงโตปวช.
3นางสาว สุภัทรา วนมาปวช.
4นางสาว อารียา อร่ามเรืองปวช.
5นางสาว จุฬาลักษณ์ เรืองสุขสุดปวช.
6นางสาว รัตติยากร เรืองสุขสุดปวช.
7นางสาว ณัฐิดา อาจวรุณปวช.
8นางสาว วรางคณา ทิมขำปวช.
9นางสาว พรพรรณี ชมชื่นปวช.
10นางสาว นพวรรณ สียางนอกปวช.

วิทยาลัยการอาชีพปราสาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

สบู่มีมากมายหลายชนิดให้เราเลือกใช้ตามความเหมาะสม และความชอบส่วนบุคคล แต่มีส่วนน้อยที่ใส่ใจรายละเอียด สบู่มีส่วนประกอยใดบ้าง และผลที่จะตามมาหลังใช้จะเป็นอย่างไร ในปัจจุบันสบู่ที่ขายตามท้องตลาดมีการใช้สารเคมี จนไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดกับผิวในภายหลัง ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาการทำสบู่สมุนไพรจากกลีเซอรีน โดยใช้สมุนไพร คือ ถ่านชาร์โคล และ สมุนไพรอื่นๆ มีส่วนผสม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีสีสวยงามสบู่ สมุนไพรที่ผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมี คุณลักษณะเฉพาะที่หลากหลายจึงเป็นบทพิสูจน์ ให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของสบู่สมุนไพรที่มีคุณค่ายิ่งของภูมิ ปัญญาไทยพืชสมุนไพรหาง่าย ราคาถูก ประหยัด ปลอดภัย ไร้สารสังเคราะห์ และไม่มีพิษตกค้าง
รักษาผิวพรรณที่แห้งกร้าน ทำให้ผิวพรรณมีความชุ่มชื่น สบู่มีสีสวยงาม สมุนไพรที่ผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมี คุณลักษณะเฉพาะที่หลากหลายจึงเป็นบทพิสูจน์ ให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของสบู่สมุนไพรที่มีคุณค่ายิ่งของภูมิ ปัญญาไทยพืชสมุนไพรหาง่าย ราคาถูก ประหยัด ปลอดภัย ไร้สารสังเคราะห์ และไม่มีพิษตกค้าง