ศิลปะจากเศษไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุนิษา สว่างแสงอุตสาหกรรม
2นาย ประสิทธิ์ พัฒนสระคูอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อาทิตยา สมภูงาปวช.
2นางสาว สุนิษา หมื่นหาวงค์ปวช.
3นาย สุรเชษฐ วรรณสูตรปวช.
4นาย เอกรัตน์ กองนิกรปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เนื่องจากก่อนที่จะมาเป็นเศษไม้เหลือใช้ไม้พวกนี้ได้นำมาเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เตียงนอน เปรนอน หรือนำมาเป็นไม้ฝาบ้าน แต่ในปัจจุบันนี้ได้นำเศษไม้เหลือใช้มาดัดแปรงมาเป็น กระดาน ไม้อัด โต๊ะที่ทำมาจากไม้อัด โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการแปรรูปของเศษไม้เหลือใช้พวกนี้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อด้านการฝึกอาชีพ แต่ก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียที่ตามมาภายหลัง ถ้าไม่ได้จัดโครงการนี้ คือ เศษไม้ก็อาจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และอาจทำให้เกิดเป็นขยะมูลฝอย และจะทำให้เสียประโยชน์ในการที่จะได้รายได้เพื่มก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราจึงได้ทำโครงการนี้เพราะจะได้ให้เราทุกคนมีอาชีพและมีรายได้เสริมและใช้ลดปัญหาเศษไม้ที่เหลือใช้ และช่วยลดปัญหาของสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดปัญหาโลกร้อนได้อีกวิธีหนึ่งด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำสิ่งที่มีในท้องถิ่นมาปรับใช้กับสิ่งต่างๆ และนำเศษไม้ที่เหลือใช้ นำมาเพิ่มมูลค่าในของที่มีอยู่ใกล้ตัว สร้างความสนใจให้กับประชนในการสร้างอาชีพ และทำเป็นอาชีพให้กับครอบครัวได้