เครื่องเตือนดินสไลด์(Slurry alert)

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในช่วงฤดูฝน บางพื้นที่เป็นพื้นที่ภูเขา ซึ่งเสียงต่อการเกิดดินสไลด์ได้อย่างฉับพลัน บางเส้นทางมีความอันตราย เพราะเมื่อฝนตกหนักดินบนภูเขาจะอุ้มน้ำ เส้นทางตามภูเขาจะอาจเกินการสไลด์ได้ โดยในบางจุด เป็นโค้งหักศอก ซึ่งมีความอันตรายเป็นอย่างมาก หากขับขี่ยานพาหนะมาแล้ว ไม่ทันได้ตั้งตัวก็จะเกิดอุบัติเหตุได้ จึงทำให้เกิดแนวคิดเครื่องเตือนภัยดินสไลด์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อให้แจ้งเตือนเมื่อเกินเหตุดินสไลด์
2. เพื่อช่วยแจ้งเตือนเมื่อผู้ประสบปัญหาในบริเวณใกล้เคียง
ทำให้ว่าเกิดเหตุดินสไลด์ ณ จุดใด และสามารถลงพื้นที่ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชัยยศ ปานจิ๋วสามัญ
2นางสาว ฐิฌาภรณ์ ไฝ่ทองอุตสาหกรรม
3นาย ชรินทร์ ฟักรักษาอุตสาหกรรม
4นาย อำนาจ อยู่รัตน์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิทวัส แจ่มมีปวช.
2นาย ศิริพจน์ ทรงพระทัยปวช.
3นาย ศุภชัย บุญจันทร์ปวช.