อุปกรณ์รูดรวงข้าว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชุมพร อมรพฤทธิ์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรพงษ์ ช่อชั้นปวช.
2นาย ศิขรินทร์ เคล้าคลึงปวช.
3นาย ธีรศักดิ์ หญ้างวงช้างปวช.
4นางสาว สิริมาศ ปิ่นเจริญพรทวีปวช.

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

การเก็บเกี่ยวข้าวของทางภาคใต้ มีการใช้อุปกรณ์ช่วยในการเก็บรวงข้าวที่เรียกว่า “แกะ” แกะ ประกอบด้วยเหล็กที่ถูกตีให้บาง ฝังยึดในแผ่นไม้กระดานบางๆ รูปคางหมู มีด้ามไม้ไผ่สำหรับใช้นิ้วเกี่ยวจับ เวลาเก็บใช้นิ้วชี้เกี่ยวดึงรวงข้าวเพื่อให้คมมีด หรือตาแกะตัดรวงข้าวขาดทีละรวงๆ ในอดีตชาวนาทางภาคใต้ใช้แกะเก็บข้าวทีละรวง เอามาผูกมัดกัน แต่ปัญหาก็คือการเก็บได้ครั้งละไม่มากนัก พอได้เต็มมัดก็ต้องเอาไปวางเรียงตาขอบคันนา ทำให้เสียเวลา จึงได้ประดิษฐ์ กระบอกรูดรวงข้าว ขึ้นมาช่วยให้เก็บข้าวได้มากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการมัดและเอาไปเก็บบ่อยครั้ง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์รูดรวงข้าว สามารถรูดเมล็ดข้าวได้พร้อมเก็บเข้าถังด้านหลัง
เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดข้าว ได้โดยไม้ต้องมัดและฟัดเมล็ดข้าว