เครื่องทำความสะอาดพื้นควบคุมด้วยรีโมท

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พัชรินทร์ วิลัยโรจน์อุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. เกษตร อ๊อกเวชะอุตสาหกรรม
3นางสาว ฉัตรแก้ว เพชรณสังกุลอุตสาหกรรม
4นางสาว ดวงใจ สุขขีอุตสาหกรรม
5นางสาว อรนุช จ่างเจริญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิโรจน์ เอี่ยมอยู่แท้ปวช.
2นางสาว สุฒิกาล แก่นจันทร์ปวช.
3นางสาว กัลยรัตน์ ดวงแก้วงามปวช.
4นาย ชลทิชา เฉลิมวัฒน์ปวช.
5นาย ณัฐนันท์ ศรีนาคปวช.
6นาย สายชล รุ่งเรืองปวช.
7นางสาว สุมาลี เจริญจันทร์ปวช.
8นาย วาทิตย์ ยิ่งสบายปวช.
9นาย ศุภากร ผิวอ่อนปวช.

วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาทำความสะอาดบ้าน เนื่องจากต้องออกไปทำงานนอกบ้าน กลับบ้านไม่เป็นเวลา มีภาระหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ คณะผู้วิจัยจึงสร้างชิ้นงาน "เครื่องทำความสะอาดพื้นควบคุมด้วยรีโมท" ขึ้นมาเพื่อทำความสะอาด ชิ้นงานนี้ออกแบบมาคล้ายกับรถบังคับของเด็กเล่นที่สามารถเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาได้ เพื่อให้สะดวกในการทำความสะอาดภายในบ้านได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายมากขึ้น โดยเครื่องทำความสะอาดพื้นควบคุมด้วยรีโมท สามารถถูพื้นในพื้นที่เรียบ และถอดผ้าถูพื้นออกมาซักทำความสะอาดเพื่อเปลี่ยนได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องทำความสะอาดพื้นควบคุมด้วยรีโมท มีขนาด 38x32x14 ซม. น้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม
2. ควบคุมการเคลื่อนที่เครื่องทำความสะอาดพื้นด้วยรีโมท 10 เมตร
3. ถ่านชารจ์ขนาด 7.5 โวลท์
1. ใช้ถูทำความสะอาดพื้นในพื้นที่ ที่มีพื้นผิวราบเรียบ
2. ถอดเปลี่ยนผ้าทำความสะอาดได้ง่าย