Morning Glory Leaf Oil

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นันทนา บำรุงชาติ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศรัณยา คงราษฎรปวส.

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ผักบุ้งทะลมีลักษณะทั่วไปเป็ณพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นทอดเลื้อยไปตามทางยาวบนพื้นดิน ผักบุ้งทะเลมีสารที่มีฤทธิ์ต้านฮีสตามีน หรือแอนตี้-ฮีสตามีน ยับยั้งพิษแมงกะพรุน และแมลงกัดต่อยได้ ใบใช้ทาภายนอกแก้แผลเรื้อรัง แก้พิษจากแมงกระพรุนเป็นยาทาแก้โรคไขข้ออักเสบ หรือนำไปต้มกับน้ำใช้ล้างแผล หรือเอาไปผสมกับยาอื่น ปรุงต้มเอาไปรักษาริดสีดวงทวาร ต้นใช้เป็นยาถอดพิษลมเพลมพัด ทำให้เจริญอาหาร ใช้ทาแก้พิษแมลงกระพรุนไฟ และต้มอาบแก้อาการคันตามผิวหนัง เมล็ดใช้เป็นยาแก้ปวดท้องและรากแก้โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ และขับปัสสาวะ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีประโยชน์ต่อการช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้น บรรเทาอาการปวดบวมจากแมลงกัดต่อย และรักษาพิษแมงกระพรุนไฟ หาวัตถุดิบได้ง่ายในท้องถิ่น มีขั้้นตอนในการผลิตไม่ยุ่งยาก
ได้ทราบความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีต่อ Morning Glory Leaf Oil
เป็นที่รู้จักของผู้ใช้มากขึ้น เป็นการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น