อุปกรณ์ช่วยทอดหมูแกงเกายุก

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากการได้สังเกตในงานพิธีต่างๆในจังหวัดตรังไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานมงคลต่างๆ หรืองานศพ จะต้องมีการทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน หนึ่งในเมนูอาหารยอดนิยมในจังหวัดตรังคือแกงเกายุก ซึ่งกระบวนการทำแกงเกายุมีวิธีทำ คือ การนำเนื้อหมูไปต้มในน้ำร้อน ต่อมาก็นำหมูไปทอดหมูในน้ำมันร้อนๆ ซึ่งพ่อครัวยังคงมีความเสี่ยงที่จะโดนน้ำร้อนลวกหรือโดนน้ำมันลวกได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดที่จะประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์ช่วยต้มหมูและช่วยทอดหมูนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มพ่อครัวที่รับจ้างประกอบอาหารในงานเลี้ยงต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มกลุ่มพ่อครัวให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการต้มเนื้อหมูและการทอดเนื้อหมู เพื่อแกงเกายุกเลี้ยงแขกในงานพิธีต่างๆ และสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานได้อีกด้วย
คุณลักษณะของอุปกรณ์ช่วยทอดหมูแกงเกายุกมีเหล็กแหลม 2 อัน อยู่ด้านหน้ารูปร่างคล้ายตัวยูและมีสปริงเลื่อนเข้าออกได้เพื่อช่วยดันเนื้อหมูออกจากปลายแหลมด้ามจับสปริงสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มกลุ่มพ่อครัวให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อใช้ในการต้มเนื้อหมูและการทอดเนื้อหมู เพื่อแกงเกายุกเลี้ยงแขกในงานพิธีต่างๆ และสามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานได้อีกด้วย
คุณลักษณะของอุปกรณ์ช่วยทอดหมูแกงเกายุกมีเหล็กแหลม 2 อัน อยู่ด้านหน้ารูปร่างคล้ายตัวยูและมีสปริงเลื่อนเข้าออกได้เพื่อช่วยดันเนื้อหมูออกจากปลายแหลมด้ามจับสปริงสามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรอุมา เพียรดี-
2นาย สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์-
3นาย เธียรศักดิ์ ศรีขำ-
4นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมือง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติพงศ์ แก้วศรีปวช.
2นาย ชุติเดช สอนจบปวช.
3นาย สันติภาพ เทือกทักษ์ปวช.