เครื่องหยอดเมล็ดข้าว

วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์เรื่องชุดเครื่องหยอดเมล็ดข้าว จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์คือ 1.เพื่อประดิษฐ์เครืองหยอดเมล็ดข้าว 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องหยอดเมล็ดข้าว มีตัวแปรต้นคือ ท่อพีวีซี โครงรถ ตัวแปรตามคือ เครื่องหยอดเมล็ดข้าว วัสดุ-อุปกรณ์มีดังนี้ ท่อพีวีซี เหล็ก ล้อรถจักรยาน ขวดน้ำ สายยาง สเตอร์ ไม้ วิธีทำ ประกอบตัวโครงรถเข็นเชื่อมเหล็กแผ่น ผ่าท่อพีวีซี ทำหลุมที่ท่อพีวีซีส่วนที่จะหยอด นำเพลาประกอบกับท่อพีวีซีแล้วประกอบเข้ากับโครงที่เชื่อมไว้ ใส่ล้อจักรยาน เชื่อมเฟืองเข้ากับเพลาที่ประกอบกับท่อพีวีซี ใส่โซ่กับเฟืองที่อยู่กับล้อโยงกับเฟืองที่อยู่กับเพลา ใส่กรวยที่ทำจากขวดน้ำเหลือใช้ ประกอบเข้ากับโครงโดยที่กรวยจะอยู่ใต้ท่อพีวีซี ใส่สายยางเข้ากับกรวยเพื่อเป็นตัวส่งข้าวให้ตรงจุด ทำเครื่องเสร็จแล้ว ทดสอบการทำงาน เก็บผล บันทึกผลการทดลอง สรุปผลเครื่องหยอดข้าวทำเองจะมีต้นทุนถูกกว่าเครื่องหยอดข้าวทั่วไป ประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ต้นทุนการผลิตน้อยกว่า ช่วยให้การปลูกข้าวสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เหมาะกับครอบครัวที่ไม่มีแรงงานทำงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ในการหยอดเมล็ดข้าว เพิ่มความสะดวกสบายในการทำนา เสร็จง่ายไม่เหนื่อยก้มไม่ปวดหลัง ใช้วิธีการเข็นรถไปข้างหน้า ใช้งานง่าย เหมาะกับครอบครัวที่ไม่มีแรงงานในการทำนา ช่วยลดต้นทุนการจ้างแรงงาน
ใช้ในการหยอดเมล็ดข้าว เพิ่มความสะดวกสบายในการทำนา เสร็จง่ายไม่เหนื่อยก้มไม่ปวดหลัง ใช้วิธีการเข็นรถไปข้างหน้า ใช้งานง่าย เหมาะกับครอบครัวที่ไม่มีแรงงานในการทำนา ช่วยลดต้นทุนการจ้างแรงงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มยุรี คำโสภา-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชาญชัย กึ่งวงศ์ปวส.
2นาย ธีระศักดิ์ รัตนวงค์ปวส.