เครื่องให้อาหารแมว

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันผู้เลี้ยงแมวหลายท่าน ได้ประสบปัญหาในการเทอาหารเม็ดไว้เยอะ ก่อนออกจากบ้านไปทำธุระต่างๆ แต่แมวก็กินในปริมาณน้อย พออาหารหมดกลิ่นหอม แมวก็จะไม่กินอาหารที่เหลือ ต้องเททิ้งแล้วตักให้ใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองค่าอาหารดังนั้นทางผู้จัดทำจึงคิดประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องให้อาหารแมวซึ่งหลักการทำงาน คือสามารถให้อาหารอัตโนมัติ โดยการทำงานเมื่อใช้เซนเซอร์ระบุตำแหน่ง เมื่อแมวมาใกล้เครื่องจะปล่อยอาหารลงมาในภาชนะรองที่เตรียมไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติมีหลักการทำงาน คือสามารถให้อาหารอัตโนมัติ โดยการทำงานเมื่อใช้เซนเซอร์ระบุตำแหน่ง เมื่อแมวมาใกล้เครื่องจะปล่อยอาหารลงมาในภาชนะรองที่เตรียมไว้
ประโยชน์ของเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติช่วยสร้างความคุ้นเคยให้แมวกินอาหารเป็นที่ ลดภาระในการเลี้ยงดูเป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้เรียนมามาใช้ให้เกิดประโยชน์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เสาวรีย์ ธงชัยอุตสาหกรรม
2นาย สมชัย นวนศรีอุตสาหกรรม
3นาย ปิยะ คำสีบุตรอุตสาหกรรม
4นาย เจนณรงค์ พวงลีอุตสาหกรรม
5นาย ภาคิน เหรียญทอง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นิธิกร อุนาราชปวส.
2นาย จิรานุวัฒน์ พงษ์สุวรรณปวส.
3นางสาว วรดา พระฉายปวส.