อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดหญ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไมตรี สุคำอุตสาหกรรม
2ดร. ธวัชชัย สุวรรณศรีผู้บริหาร
3นางสาว ตวงกมล กองอ้นอุตสาหกรรม
4นางสาว กุลธิดา พรมลาสามัญ
5นาย เดชา อารีเอื้ออุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คฑาวุธ องอาจปวช.
2นาย กิตติศักดิ์ หลักตาปวช.
3นางสาว ไอลดา พลทัดสาปวช.
4นางสาว สุภิญญา จันทร์ชมภูปวช.

วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันพบว่าบ้านพัก หมู่บ้านจัดสรร ส่วนใหญ่นิยมทำสวนหย่อมหน้าบ้านหรือบริเวณหลังบ้าน และมีการตัดแต่งสนามหญ้าอยู่เป็นประจำ ปัจจุบันเครื่องตัดหญ้ามีขายทั่วไปตามท้องตลาด สามมารถหาซื้อได้ง่าย มีทั้งแบบสะพายและแบบเดินตาม เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามราคาค่อยข้างแพงและไม่สามารถตัดหญ้าในพื้นที่แคบได้ จึงไม่เป็นที่นิยม เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายจึงเป็นที่นิยมมากกว่า และสามารถตัดหญ้าในที่แคบ แต่ไม่มีสิ่งที่ตัดแต่งสนามหญ้าให้มีความราบเรียบเสมอกันได้ จึงมีแนวความคิดที่จะสร้างอุปกรณ์ขึ้นมาแก้ปัญหาการตัดแต่งหญ้าในสนามหญ้าหน้าบ้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้า ปัญหาในการตัดแต่งสนามหญ้า แล้วนำมาทำการออกแบบและสร้างอุปกรณ์เสริมในการตัดหญ้า ขึ้นมาเพื่อลดปัญหาการตัดแต่งสนามหญ้าหน้าบ้านที่มีความไม่เสมอกัน ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้คือ “อุปกรณ์เสริมเครื่องตัดหญ้า” เพื่อลดปัญหาในการตัดแต่งสนามหญ้าหน้าบ้าน อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ประกอบเข้ากับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย สามารถใช้ตัดหญ้าในที่แคบและระดับความยาวของหญ้าราบเรียบเสมอกันตลอดทั้งแนว
1. สามาถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตัดแต่งสนามหญ้าในพื้นที่ราบให้มีระดับที่ใกล้เคียงกันได้สวยงาม
2. สะดวกและประหยัดเวลาในการตัดแต่งสนามหญ้า
3. สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนากระบวนการผลิตสู่เชิงพาณิชย์