อุปกรณ์ช่วยเตือนหลอดไฟด้านหลังรถจักรยานยนต์ขาด

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

จากประสบการณ์จริงที่ได้ขับรถช่วงกลางคืนและได้พบเห็นบ่อยมากเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่ขับอยู่บนท้องถนนไม่มีมีไฟเลี้ยวหรือไฟท้ายเพื่อส่องสว่างให้ผู้ที่ขับรถมาด้านหลังได้เห็นได้จัดเจนจนบางครั้งทำให้เกิดการจนท้ายกันเกิดขึ้น หรือรถที่ขับตามมาด้านหลังต้องหักหลบจนเกิดอุบัติเหตุ จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้วิจัยเกิดแนวความคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยเตือนหลอดไฟด้านหลังรถจักรยานยนต์ขาดเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับผู้ขับรถจักรยานยนต์หรือผู้ร่วมทาง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ช่วยเตือนหลอดไฟด้านหลังรถจักรยานยนต์ขาด ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อช่วยเตือนให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ทราบเมื่อเกิดการขาดของหลอดไฟท้ายหรือหลอดไฟเลี้ยว เพื่อจะได้ทำการเปลี่ยนได้
เพื่อช่วยเตือนให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ทราบเมื่อเกิดการขาดของหลอดไฟท้ายหรือหลอดไฟเลี้ยว
เพื่อจะได้ทำการเปลี่ยนได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรอุมา เพียรดี-
2นาย สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์อุตสาหกรรม
3นาย เธียรศักดิ์ ศรีขำอุตสาหกรรม
4นางสาว ศิรภัสสร ขวัญเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5ส.ท. สิบโทบำรุง ขาวสง่า-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรราม เพ็ชรอินทร์ปวช.
2นาย ชนวีร์ สุดไพปวช.
3นาย วิทยา เชยชื่นจิตรปวช.