เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลัน(Flood Alarm)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ฐิฌาภรณ์ ไฝ่ทองอุตสาหกรรม
2นาย อำนาจ อยู่รัตน์อุตสาหกรรม
3นาย ชรินทร์ ฟักรักษาอุตสาหกรรม
4นาย ชัยยศ ปานจิ๋วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุมิตรชัย คล้ายวิเชียรปวช.
2นาย ณัฐวัตร เชยวัดเกาะปวช.
3นาย ศักดิ์สิทธ์ ปิ่นพันธ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย ในทุกๆปีจะประสบกับปัญหาน้ำท่วม ทั้งจากฝนตก หรือแม้กระทั่งน้ำที่ไหล่บ่าจากทางตอนเหนือของประเทศไทย ซึ่งชาวศรีสำโรงนั้น จะประสบปัญหากับเรื่องน้ำท่วมนี้อยู่ตลอด ผู้วิจัยทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวอำเภอศรีสำโรง และตระหนักถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ติดกับริมแม่น้ำยม ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดไอเดียที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัย จึงได้ประดิษฐ์นวัตถกรรมขึ้นมา คือ เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม (Flood Alarm ) เพื่อช่วยเหลือชาวอำเภอศรีสำโรง ในการอพยพ และเคลื่อนย้ายสิ่งของให้ทันก่อนที่น้ำจะเพิ่มสูงขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันให้กับชาวบ้านอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยหรือผู้ประสบภัยทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งยังใช้งานง่ายและมีราคาที่ถูก
เป็นเครื่องเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันให้กับชาวบ้านอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยหรือผู้ประสบภัยทั่วทั้งประเทศ อีกทั้งยังใช้งานง่ายและมีราคาที่ถูก