นูนต่ำนำมิติ

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การกัดกระจก เป็นงานศิลป์อีกประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการตกแต่งกระจกประดับอาคารบ้านเรือน หรือแม้กระทั่งเป็นงานประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ เป็นที่นิยมกันมากในยุคนี้ ปัจจุบันเทคนิควิธีการกัดกระจกได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากการประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบใหม่ๆ จากผู้คนที่สนใจงานกระจก ได้นำไปสู่การค้นคว้าเทคนิคด้านกระจกกันอย่างแพร่หลาย สามารถผลิตขึ้นเพื่อจำหน่ายเชิงพาณิชย์หรือเป็นของฝากของที่ระลึกได้

คุณลักษณะ / ประโยชน์

เป็นการนำกระจกมาทำให้เป็นลวดลายในแบบต่างๆ
1.ได้กระจกที่มีลวดลายสวยงาม และมีมิติ
2 สามารถสร้างรายได้เสริมได้ด้วยตัวเอง
3 สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่และทันสมัยเป็นการบรูณาการการเรียนการสอนไปสู่การประยุกต์ใช้งานจริง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นเรศ ตาทุวันอุตสาหกรรม
2นาย ทวีทรัพย์ จันทรัตน์-
3นาย นที จันทร์เทียม-
4นาย อนุรักษ์ ระหารอุตสาหกรรม
5นาย เปรมปรีดี อินตะนัย-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รุ่งทิวา เงาศรีปวส.
2นางสาว กิติลักษณ์ ศรีนวลปวส.
3นางสาว มลพิลา มีศรีปวส.
4นางสาว ศศิธร ใจศรีปวส.
5นาย ประกิจจ์ ทองมาปวส.
6นาย พีรการ กองไพบูรณ์ปวส.
7นาย ปัณณทัต ศิริดำปวส.
8นาย จักรทิพย์ กาญจนกาศปวส.
9นาย วรศรี ธรรมวัตรปวส.