ผลิตภัณฑ์สเปรย์ขจัดคราบ Super Clean

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านต่างต้องใช้ แต่ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติมีผู้ผลิตน้อยราย ทำให้ทางเลือกซื้อของผู้บริโภคใช้ยังน้อย ทางกลุ่มจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ที่สะดวกพร้อมใช้ ในรูปแบบสเปรย์ขจัดคราบ ที่ทำจากน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยว เนื่องจากในผลไม้รสเปรี้ยวจะมีกรดซิตริกหรือ Citric Acid ซึ่งมีคุณสมบัติในการขจัดคราบ ทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อตอบโจทย์กระแสแนวโน้มเพื่อสุขภาพที่มาแรง ณ ปัจจุบัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์สเปรย์ขจัดคราบ Super Clean เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพร้อมใช้งาน เพียงแค่ บิด ฉีด เช็ด สำหรับคราบสกปรกโดยทั่วไป กรณีคราบผังแน่น เพียงบิด ฉีด ขัด ล้าง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฏฐวีมล อำนวยพรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย พีรวัฒน์ สุวรรณศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฉัตรมงคล ยกทองปวช.
2นางสาว นิศาชล นิลห้อยปวช.
3นางสาว ธัญวลัย เหล่าจันทร์ปวช.