เครื่องช่วยส่งเสียงคำแนะนำผู้ป่วยสำหรับงานรังสีวิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กัณหา อุทธิเสนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2นาย อุดร เศษโถเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3นาง นพวรรณ สาธุการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4นาย เริงศักดิ์ สายรัตน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5นางสาว ศันสนีย์ พันเจริญเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พรเทพ งามสะอาดปวส.
2นาย กำชัย เสาเวียงปวส.
3นางสาว จารุวรรณ วิเชียรปวส.
4นาย จักรกฤษณ์ สิงห์โทปวส.
5นาย ภาณุวิชญ์ พิมสุขปวส.
6นาย อนิรุท ภูมิภักดิ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในการปฏิบัติงานรังสีวิทยา ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่รังสีวิทยาจะมีความเสี่ยงในการได้รับคลื่นรังสีเอกซ์ (X-Ray) หากสะสมนานๆจะมีผลกระทบต่อร่างกายได้แก่ ทำลายเนื้อเยื่อของร่างกาย และอื่นๆ ทั้งนี้ความเสี่ยงหรือผลกระทบดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปแนะนำผู้ป่วยที่กำลังฉายรังสีด้วยทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเข้าไปใกล้ตัวแนะนำผู้ป่วยก็จะลดผลกระทบได้อย่างมาก ผู้วิจัยจึงได้คิดค้นวิธีที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเข้าไปใกล้ผู้ป่วย แต่ให้อยู่อีกห้องแล้วกดปุ่มเสียงคำแนะนำต่อผ่านเครื่องเสียงไปยังผู้ป่วยแทน ซึ่งเครื่องจะสามารถส่งเสียงคำแนะนำแทนเจ้าหน้าที่ได้ นอกจากนั้นยังสามารถเลือกภาษาที่จะส่งเสียงคำแนะนำได้หลายภาษา ทำให้ผู้ป่วยต่างชาติเข้าใจและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องช่วยส่งเสียงคำแนะนำผู้ป่วยสำหรับงานรังสีวิทยา ประกอบด้วยแอปพลิเคชั่นให้เสียงคำแนะนำการหายใจให้แก่ผู้ป่วยที่จะรับการฉายรังสีตามที่เจ้าหน้าที่เลือก สามารถติดตั้งในโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์แทปเล็ต ส่งสัญญาณเสียงไปยังเครื่องเสียงในห้องฉายรังสีเพื่อให้ผู้ป่วยได้ยินและปฏิบัติตาม มีเสียงคำแนะนำให้เลือก 11 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ เขมร(กัมพูชา) เขมร(ท้องถิ่น) เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส ลาว และภาษาส่วย(ท้องถิ่น) ผลการทดสอบเครื่องฯสามารถส่งเสียงคำแนะนำได้ถกต้องทุกคำทุกภาษาตามที่เลือก
1. เจ้าหน้าที่รังสีวิทยาใช้เครื่องส่งเสียงคำแนะนำ ฯ แทนการพูดแนะนำผู้ป่วยได้หลายภาษา
2 เจ้าหน้าที่รังสีวิทยาที่ใช้เครื่องส่งเสียงคำแนะนำ ฯ ไม่ต้องเข้าไปในเขตการแผ่รังสี จึงมีความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น
3. ผู้ป่วยต่างชาติฟังคำแนะนำจากเครื่องส่งเสียง ฯ ในภาษาของตนเข้าใจได้ถูกต้อง
4. โรงพยาบาลต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นส่งเสียงคำแนะนำ ฯ ไปใช้กับเครื่องเสียงเพื่อใช้กับงานรังสีวิทยาได้