เครื่องอัดไฮดรอลิกอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงษ์พันธุ์ ศรีพรหมอุตสาหกรรม
2นาย วรวิช มนไธสงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เกียรติศักดิ์ วันงามปวส.
2นาย นันทวัฒน์ เทียบตะขบปวส.
3นาย นำชัย เสียงล้ำปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สร้าง เครื่องอัดไฮดรอลิกอเนกประสงค์ มีจุดมุงหมายเพื่อใช้ในการทดสอบการดัดโค้งของชิ้นงานโลหะและเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน โดยสร้างเครื่องตามมาตรฐานของ An American National Standard (AWS D1.1/D1.1M:2010) โดยการทดลองเครื่องอัดไฮดรอลิกเอนกประสงค์นั้นสามารถทำงานได้จริงและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและผู้นำไปใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สร้าง เครื่องอัดไฮดรอลิกอเนกประสงค์ สร้างเครื่องตามมาตรฐานของ An American National Standard (AWS D1.1/D1.1M:2010) สรุปได้ว่าชิ้นงานที่ทำการทดสอบ ROOT BENT ด้วยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า (Shielded metal arc welding) โดยใช้ลวดเชื่อม KOBE STEEL ขนาด 3.2 mm. เชื่อมต่อชน (Butt weld) ที่มีขนาดชิ้นงาน กว้าง 50 x ยาว 180 x หนา 10 mm. ชิ้นงานที่ 1.ได้ค่าการทดสอบแรงกดถึง 1,700 lb/in2 และชิ้นงานที่ 2.ได้ค่าการทดสอบแรงกดถึง 2,100 lb/in2 และชิ้นงานที่ทำการทดสอบ FACE BEND ด้วยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า (Shielded metal arc welding) โดยใช้ลวดเชื่อม KOBE STEEL ขนาด 3.2 mm. เชื่อมต่อชน (Butt weld) มีขนาดชิ้นงาน กว้าง 50 x ยาว 180 x หนา 10 mm.ชิ้นงานที่ 1.ได้ค่าการทดสอบแรงกดถึง 1,800 lb/in2 และชิ้นงานที่ 2.ได้ค่าการทดสอบแรงกดถึง 2,500 lb/in2 และสามารถทดสอบเหล็กที่มีความหนาถึง 12 mm.
-