กรวยอัจฉริยะจากยางพารา

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

กรวยอัจฉริยะจากยางพาราเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจราจร งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น เพื่อกีดขวางทาง เข้าออกของรถทุกชนิด เปลี่ยนช่องทางการจราจร บังคับช่องทางการเดินรถ หรือป้องกันพื้นที่อันตรายต่างๆ วิธีการคือการออกแบบโมลกรวยแล้วนำน้ำยางผสมสารเคมีเทให้ได้ความหนาที่เหมาะสม อบจนสุก และตกแต่งผลิตภัณฑ์ กรวยอัจฉริยะจากยางพาราเมื่อนำไปทดสอบโอโซน ทดสอบการสึกหรอ ทดสอบการหักงอ กรวยอัจฉริยะจากยางพารามีความเหมาะสมต่อการใช้งานบนท้องถนน สามารถยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่า เมื่อโดนชนหรือกระแทกไม่เกิดการแตกหักสามารถกลับสู่สภาพเดิมอย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานจราจร งานป้องกัน บรรเทา สาธารณภัยต่างๆ อาทิเช่น เพื่อกีดขวางทาง เข้าออกของรถทุกชนิด เปลี่ยนช่องทางการจราจร บังคับช่องทางการเดินรถ ป้องกันพื้นที่อันตรายต่างๆ หรือใช้ในสถานที่ราชการต่าง ๆ
1.ได้กรวยอัจฉริยะจากยางพาราที่มีคุณภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ากรวยพลาสติก
2.ช่วยส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศ ลดปัญหาราคายางตกต่ำ
3. มีความยืดหยุ่นไม่แตกหักง่าย เมื่อรถเหยียบสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสียหายที่จะเกิดกับรถ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มาลินี เห้งสีป้องสามัญ
2นาย อเนก เชี่ยเท่าอุตสาหกรรม
3นาย สุรศักดิ์ เทพทองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฉินลี่ เที่ยงธรรมปวช.
2นาย นคริทร์ หมวดทองอ่อนปวช.
3นางสาว ทิฆัมพร หนูเซ่งปวช.
4นางสาว ศุภลักษณ์ แสงศรีจันทร์ปวช.
5นางสาว ธิดาทิพย์ สมจริงปวส.