ใสใส วัยรุ่นชอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อำนาจ ชนพิทักษ์-
2นาย สยาม ลิขิตเลิศ-
3นาย ปิติพงศ์ ปรางค์จันทร์-
4นางสาว ประไพศรี ละออศรี-
5นางสาว ชลัมพร ชุ่มจุ้ยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อัครเดช เรืองเดชปวส.
2นาย กิตติศักดิ์ กอปิติเกษมสุขปวส.
3นาย นุกูล สืบบุกปวส.
4นาย ธนาการณ์ ตระโกนาปวส.
5นาย เอกรินทร์ พึ่งนิลปวส.
6นาย ธีรพงษ์ ญาติโสมปวส.
7นาย สุมิตร จิตรหาญปวส.
8นาย จัตุพล คงคาหลวงปวส.
9นาย เสฏฐวุฒิ ก้อนทองปวส.
10นาย วชิรพล มโนนิติธรรมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันพระเครื่องนิยมนำมาเลี่ยมพลาสติกกันน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายของพระ ในขณะสวมใส่ และจังหวัดสุพรรณบุรีก็มีพระเครื่องให้สะสมบูชาอย่างมากมาย ธุรกิจเกี่ยวกับเลี่ยมพระจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ร้านที่รับเลี่ยมพระ แล้วมีรูปแบบสวยงามนั้นหาได้ยาก จึงได้คิดวิธีการเลี่ยมพลาสติกกันน้ำให้เกิดความเข็งแรงและสวยงามมีความใสและรูปแบบการเลี่ยมที่แปลกใหม่ขึ้น เพื่อให้ลูกค้าที่เลี่ยมเกิดความพึงพอใจสูงสุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พระที่เลี่ยมแล้วจะสามารถกันน้ำได้ เปอร์เซ็นต์และเกิดความแข็งแรง สวยงาม ป้องกันความเสียหายของพระ
เป็นการดูแลรักษาพระอีกวิธีหนึ่ง ทำให้พระคงสภาพเดิม และเมื่อนำไปใช้คล้องคอ แล้วเกิดความสวยงาม