เครื่องบดสับกิ่งไม้ด้วยหินเจียรมือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จักรรัตน์ หรราาอุตสาหกรรม
2นาย จักรรัตน์ หรรษาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิวัฒน์ พุฒตาลปวช.
2นาย กฤติภัทร ปักปิ่นทองปวช.
3นาย ถิรวุฒิ ดีบางปวช.

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทฤษฎีการออกแบบและเขียนแบบเครื่องสับบดกิ่งไม้ด้วยหินเจียรมือ เพื่อสร้างเครื่องสับบดกิ่งไม้ด้วยหินเจียรมือ จากมลภาวะสิ่งแวดล้อมทางอากาศ ทางน้ำ หรือ ทางพื้นดิน ซึ่งมลภาวะนี้เกิดจาก เศษกิ่งไม้ นั้นบางครั้งก็จะถูกทำลายโดยการเผาและอาจทำให้เกิดการลุกลามไฟไหม้บ้านเรือน ป่าไม้ได้ ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศหรือนำไปทิ้งไว้ตามพื้นดินหรือกลายเป็นแหล่งซ่องสุ่มสัตว์มีร้ายมีพิษต่างๆได้ อีกทั้งหินเจียรนัยโดยทั่วไปเกือบทุกบ้านจะมีไว้ใช้งานที่บ้านอยู่แล้วจึงนำหินเจียรนัยมาประยุกต์ใช้งานได้อีกด้วย ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวมานี้ โครงการนี้จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องบดสับกิ่งไม้จากหินเจียรมือ เพื่อนำมาทำเป็นปุ๋ยหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นและลดปัญหาการจุดไฟเผากิ่งไม้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 ได้รู้ทฤษฎีการออกและแบบเขียน
2 ได้เครื่องสับบดกิ่งไม้ด้วยหินเจียรมือ
3 ได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม
4 ได้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกใช้ในการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์
-