เครื่องดัดเหล็กแผ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อนุสรณ์ อินทร์ภิรมย์-
2นาย วิสุทธ์ วงศ์วิสุทธ์ศิลป์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนาวัฒน์ อมเฉลียงปวช.
2นาย ธนายุทธ คชชาปวช.
3นาย พัชระ สองเมืองปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การดัดเหล็กแผ่น เพื่อนำมาใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ อาจหาแหล่งที่รับทำได้ยาก และต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง หรือหากพยายามทำด้วยตนเอง ผลงานที่ออกมานั้นอาจจะไม่ได้ 90 องศาตามที่ต้องการมีความเรียบไม่สม่ำเสมอกัน ซึ่งอาจจะนำไปใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ และการใช้งานอาจทำให้ไม่มีความแข็งแรง ทำให้ผลงานที่ออกมานั้น อาจนำมาใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้น ทางคณะผู้จัดทำโครงการ จึงคิดที่จะทำ เครื่องดัดเหล็กแผ่น ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก ในการดัดเหล็กแผ่นให้เป็นเหล็กฉาก เพื่อที่จะสามารถ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการจ้างร้านดัดเหล็ก และยังสามารถดัดเหล็กได้หลายชนิด เช่น เหล็กแบน และเหล็กเส้น ซึ่งผลงานที่ออกมานั้น มีความสวยงาม มีความเรียบที่สม่ำเสมอแข็งแรง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องดัดเหล็กแผ่น มีขนาด กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 65 เซนติเมตร และสูง 15 เซนติเมตร ส่วนประกอบของเครื่องส่วนใหญ่ทำจาก เหล็กตัน และส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น แม่แรง , เหล็กก้อน , เหล็กแผ่นตัน , เหล็กกลมตัน , ตัวรัดแม่แรง, และอื่น ๆ เช่นน็อต มีน้ำหนักประมาณ 35 กิโลกรัม สามารถดัดเหล็กหลัก ๆ คือ เหล็กแบน , เหล็กแผ่น , และเหล็กเส้น สามารถดัดเหล็กให้ได้ 90 องศา ตามความต้องการ เหล็กที่สามารถดัดได้ ความกว้างต้องไม่เกิน 30 เซนติเมตร ความสูงไม่เกิน 6 เซนติเมตร และความหนาไม่เกิน 5 เซนติเมตร
เครื่องดัดเหล็กแผ่นอำนวยความสะดวกในการดัดเหล็กแผ่นให้เป็นเหล็กฉาก เพื่อที่จะสามารถ ประหยัดค่าใช้จ่าย ละยังสามารถดัดเหล็กได้หลายชนิด เช่น เหล็กแบน และเหล็กเส้น ซึ่งผลงานที่ออกมานั้น มีความสวยงาม มีความเรียบที่สม่ำเสมอแข็งแรง