เครื่องไกวเปลเด็ก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิษณุ ปิ่นตะคุสามัญ
2นาย ศุภรักษ์ ผาโคตรสามัญ
3นาง กาญจนา ใจสุขสามัญ
4นาย ปรีชา กองสินสามัญ
5นาย ธวัชชัย ล้ำประเสริฐสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิษณุ ปิ่นตะคุปวช.
2นาย สุทธวีร์ ป่วนครบุรีปวช.
3นาย ณัฏพงษ์ แก้วสุริวงษ์ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากประชากรในหมู่บ้าน เขต อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย รวมทั้ง ทำธุรกิจส่วนตัว ซึ่งผู้ที่ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ที่มีบุตร ที่ชอบนอนเปลและติดเปลเวลานอน ซึ่งแม่ ต้องไกวเปลตลอด ส่งผลกระทบให้ทำงานไม่สะดวก ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทีมงานวิจัย จึงได้สร้างเครื่องเครื่องไกวเปลนี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกและเหมาะกับการใช้ได้งานจริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องไกวเปลเด็กเป็นเครื่องที่มีวัสดุทำจากไม้ ได้มาจากเเนวคิดที่จะช่วยคนที่มีบุตรเเล้วไม่ค่อยมีเวลาดูเเลตลอดเวลา จึงได้มีการคิดเครื่องไกวเปลเด็กเพื่อช่วยในการทำให้มีเวลาทำสิ่งอื่นเมื่อต้องเลี้ยงบุตรได้มากขึ้น
1. ได้เครื่องไกวเปลเด็ก
2. รู้หลักการทำงานของเครื่องไกวเปลเด็ก
3. ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน ให้กับบิดา มารดาที่ มีลูกน้อย ที่ชอบนอนเปล