เรือบังคับตรวจไฟฟ้ารั่ว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ณรงค์ฤทธิ์ เขตตวงษ์-
2นาย สุธีร์ แบนประเสริฐ-
3นาย ศุภโชค พานทอง-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยภัทร แหวนทองคำปวส.
2นาย จิรายุส สุนทรวิภาตปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เนื่องจากว่าทุกๆ ปี ประเทศไทยเกิดปัญหาน้ำท่วม สาเหตุเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนัก ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ จึงทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทัน ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตชุมชนต่างๆ ไฟฟ้ารั่วลงน้ำจึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้คนเสียชีวิตจากไฟฟ้าดูด ซึ่งจะเห็นข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าดูดขณะลงไปในน้ำทุกๆ ปี ดั้งนั้นคณะผู้จัดทำจึงออกแบบและสร้างเรือบังคับตรวจไฟฟ้ารั่วขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาการเสียชีวิตจากเหตุไฟฟ้ารั่ว ลงในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม ทำให้สามารถยับยั้งเหตุการณ์ถูกไฟฟ้าดูดจนถึงแก่ชีวิตได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ เป็นเรือบังคับด้วยรีโมทคอนโทรล ใช้ตรวจวัดไฟฟ้ารั่วในน้ำ
คุณสมบัติ เมื่อพบไฟฟ้ารั่วจะแสดงผลด้วยแสง เสียง และส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือ
ประสิทธิภาพ สามารถทดสอบวัดไฟฟ้ารั่วในน้ำได้ 100 เปอร์เซนต์
1. ได้เรือบังคับตรวจไฟฟ้ารั่วที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้
2. เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
3. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่เข้าไปในบริเวณน้ำท่วม