มะกรูดอบแห้ง3รส

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง มะกรูดอบแห้ง 3 รส มีวัตถุประสงค์เพื่อแปรรูปผลมะกรูดให้เป็นมะกรูดอบแห้ง 3 รส ผลการศึกษาหลังจากทำผลมะกรูดมาปอกเอาผิวออกหลังคว้านเอาแต่เนื้อของมะกรูดแล้วนำเนื้อของมะกรูดไปเชื่อมในส่วนผสมที่เตรียมไว้ จนมะกรูดมีลักษณะสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมของมะกรูดและรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดเสร็จแล้วนำไปผึ่ง ในเครื่องอบพลังแสงอาทิตย์ แห้งแล้วจึงนำมาบรรจุในภาชนะที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภค และสามารถรับประทานเป็นอาหารว่างได้ทุกเพศทุกวัย ผลการศึกษา ความพึงพอใจของลักษณะบรรจุภัณฑ์ของมะกรูดอบแห้ง 3 รส ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ 4.45 และประโยชน์ด้านรสชาติค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาก คือ 3.98

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ใช้เป็นยาหรือส่วนผสมของยาต่าง ๆ คือ น้ำในผลแก้อาการท้องอืด ช่วยให้เจริญอาหาร น้ำมะกรูด ใช้ดองยา เพื่อใช้ฟอกเลือด และบำรุงโลหิตสตรี เนื้อของผลใช้เป็นยาแก้อาการปวดศีรษะ ใบมะกรูดใช้เป็นยาขับลมในลำไส้ แก้จุกเสียด ผลมะกรูดที่คว้านไส้ออกนำมหาหิงใส่แทนใช้เป็นยาขับลมแก้ปวด ท้องในเด็กอ่อน
1.มะกรูดอบแห้ง 3 รส สามารถช่วยรักษาอาการไอ ขับเสมหะช่วยฟอกโลหิต แก้เสมหะเป็นพิษ
แก้ลมหน้ามืดวิงเวียนศีรษะ นอกจากนั้นช่วยเป็นยาบำรุงหัวใจ
2.มะกรูดอบแห้ง 3 รส ยังมีสารอาหารสูงสามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศรันญู เอนกพรหมอุตสาหกรรม
2นาง พรรณนิภา คุ้มมณีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อุบลวรรณ แซ่อื้อปวส.
2นางสาว ธัญญา ศรีสมบูรณ์ปวส.