Asiatic Jelly Soap

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ผกาแก้ว จันทรชาศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ศิรินทิพย์ วิริยะไพสิฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง พิณทิรา บัวคงดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ฉวี ชินพัณณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ชญาภา สร้อยทองสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อรชุมา รัตนเสถียรปวช.
2นางสาว ชุตาภา สีหรั่งปวช.
3นาย จักรกฤษณ์ แซ่ปังปวช.
4นางสาว พิชยา ชิณนะมาตร์ปวช.
5นาย ณัชพล สร้อยจิตปวช.
6นางสาว ณัฐริณี กาฬภักดีปวส.
7นางสาว นภาพร การะวงษ์ปวส.
8นางสาว สมปอง คูณโคกปวส.
9นาย ชินภัทร จันทวงษ์ปวส.
10นางสาว วรรณดี ตาลแก้วปวส.

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

บทคัดย่อ

การวิจัยสบู่เยลลี่ใบบัวบกในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาวิธีการทำสบู่เยลลี่ใบบัวบก 2) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้สบู่เยลลี่ใบบัวบก 3) เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าใช้แก่ใบบัวบกและสามารถทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสบู่เยลลี่ใบบัวบก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.52 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 มีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สบู่เยลลี่ใบบัวบก เป็นสบู่สมุนไพรที่ได้จากธรรมชาติ ที่มีเนื้อสบู่นุ่มนิ่ม ยืดหยุ่นได้ ปรับเข้ากับรูปร่างของร่างกาย ใช้งานง่าย ใช้ทำความสะอาดผิวกายได้สะดวกและสนุกมากยิ่งขึ้น ใบบัวบกมีสรรพคุณที่ช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ต่อต้านอนุมูลอิสระ ขจัดแบคทีเรีย ลดเลือนริ้วรอย ลดจุดด่างดำ รอยหมองคล้ำ ลดการอักเสบจากแสงแดง ทำให้ไม่ระคายเคืองแม้ผิวแพ้ง่าย ส่งผลให้ผิวขาวกระจ่างใส เนียนนุ่มชุ่มชื้น
ใช้ทำความสะอาดผิวกาย ช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน ต่อต้านอนุมูลอิสระ ขจัดแบคทีเรีย ลดเลือนริ้วรอย ลดจุดด่างดำ รอยหมองคล้ำ ลดการอักเสบจากแสงแดง ทำให้ไม่ระคายเคืองแม้ผิวแพ้ง่าย ผิวขาวกระจ่างใส เนียนนุ่มชุ่มชื้น