เครื่องซีลผักสูญญากาศด้วยพลังแรงดันน้ำ

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

สร้างเครื่องการซีลผักใส่ถุงสูญญากาศโดยนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำอยู่แต่ไม่สะดวกแล้วปลอดภัยช้าเสียเวลา นักประดิษฐ์คิดสร้างเครื่องซีลผักใส่ถุงสูญญากาศ นี้ถือว่าเป็นเครื่องซีลผักที่ดี และง่ายต่อการทำโดยใช้พลังงานแรงดันของน้ำในการรีดเอาอากาศออกโดยไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานอีกวิธีหนึ่ง ถือว่าเป็นวิธีที่หน้าสนใจเลยที่เดียว วันนี้เราจึงอยากจะเอามานำเสนอ ให้ได้ดูกัน เผื่อจะชอบและสามารถเอาไปทำตามได้ ใช้ในชีวิตประจำวันทางคณะผู้จัดทำโครงการวิจัย ได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้คิดสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวข้างต้นและได้พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องการซีนผักใส่ถุงสูญญากาศโดยนำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำอยู่แต่ไม่สะดวกแล้วปลอดภัยช้าเสียเวลา นักประดิษฐ์คิดสร้างเครื่องซีนผักใส่ถุงสูญญากาศ นี้ถือว่าเป็นเครื่องซีลผักที่ดี และง่ายต่อการทำโดยใช้พลังงานแรงดันของน้ำในการรีดเอาอากาศออกโดยไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงานอีกวิธีหนึ่ง
ใช้พลังงานแรงดันของน้ำในการรีดเอาอากาศออกโดยไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อประหยัดพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชาญชัย แฮวอูอุตสาหกรรม
2นาง สุกัญญา คงเมืองสามัญ
3นางสาว อาภาพร ปานนุ่นสามัญ
4นางสาว บังอร ดำด้วงโรมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รัตนพงค์ แก้วนราปวช.
2นาย วีรพนธ์ บูรพัฒน์ปวช.
3นางสาว มณีนุช สัญจรปวส.
4นางสาว กุลลดา การบรรจงปวส.