การพัฒนาเครื่องไล่แมลงวันบนโต๊ะอาหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สังเวย แก้วอ่วมอุตสาหกรรม
2นาย บัณฑิต เหลืองประเสริฐอุตสาหกรรม
3นาง พรพรรณ อ่อนเอมอุตสาหกรรม
4นาย เกรียงศักดิ์ ศิริกุลเสถียรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรายุทธ ม่วงประเสริฐปวส.
2นาย สะสม เสงี่ยมจิตปวส.
3นาย กฤษฎา เดียบไม้ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ปัจจุบันแมลงวันหลายชนิดเป็นพาหะนำเชื้อโรคหรือแบคทีเรียรวมถึงไวรัสต่างๆ มาสู่มนุษย์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้และแมลงวันยังสร้างความรำคาญแก่มนุษย์อีกด้วย เราจึงได้พัฒนาและคิดค้นเครื่องไล่แมลงวันบนโต๊ะอาหารขึ้นโดยใช้หลักการสะท้อนของแสงเพราะแมลงวันมีตาที่รับแสงได้มากกว่าปกติเมื่อเครื่องสะท้อนแสงเข้าตาแมลงวันจะทำให้แมลงวันมองไม่เห็นและบินเข้ามาหาอาหารเราไม่ได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ซีดีสำหรับไล่แมลงวันสามารถหมุนไปและกลับได้
สามารถไล่แมลงวันบนโต๊ะอาหารได้