ตู้ล็อกเกอร์สแกนลายนิ้วมือ

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันประเทศไทยเศรษฐกิจไม่ค่อยดี สังคมอยู่ยากมากขึ้นทุกวัน ทำให้คนบางกลุ่มหาทางออกโดยการเป็นโจรลักขโมยทรัพย์สิน รวมไปถึงการโจรกรรมทรัพย์สินในตู้ล็อกเกอร์ตามสถานที่ต่างๆ ที่มีตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บทรัพย์สินก่อนปฏิบัติงาน เกิดการลักขโมยบ่อยครั้ง ซึ่งสาเหตุนั้นเกิดจากผู้ผลิตตู้ล็อกเกอร์ใช้แม่กุญแจที่ไม่มีประสิทธิภาพ จึงสามารถใช้กุญแจผีไขได้สบาย คณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นตู้ล็อกเกอร์สแกนลายนิ้วมือ สำหรับป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินในตู้ล็อกเกอร์ โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือของผู้ที่เป็นเจ้าของตู้ล็อกเกอร์ควบคุมการเปิดตู้แทนการใช้กุญแจ ระบบที่ใช้งานสั่งการและประมวลผลด้วยบอร์ด Arduino ได้เขียนโปรแกรมควบคุมเซนเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ Relay และกลอนไฟฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ตู้ล็อกเกอร์สแกนลายนิ้วมือ สามารถป้องกันการโจรกรรมได้
2. ตู้ล็อกเกอร์สแกนลายนิ้วมือ สามารถสแกนลายนิ้วมือได้อย่างแม่นยำ
1.สามารถป้องกันทรัพย์สินที่อยู่ในตู้ล็อกเกอร์สแกนลายนิ้วมือสูญหายหรือถูกขโมย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมชัย บุญรัตนานนท์อุตสาหกรรม
2นาง นนทกร คำวอนอุตสาหกรรม
3นาย ณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นันทวัฒน์ พูลศรีปวส.
2นาย ศิวกร คงสุดปวส.
3นาย ณัฐนันท์ กล่ำทองปวส.
4นาย เกียรติศักดิ์ เนียมรอดปวส.
5นาย ธเนศ ทิพย์ยอแล๊ะปวส.