ค้อน 2 IN 1

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการสร้างและศึกษาประสิทธิภาพ ค้อน 2 IN 1 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 (เพื่อสร้างค้อน 2 IN 1 2 (เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของค้อน 2 IN 1 3 (เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองใช้ค้อน 2 IN 1

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ค้อน 2 IN 1 ที่สร้างทำจากเหล็กขึ้นรูปขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซ็นติเมตร สูง 30 เซ็นติเมตร น้ำหนัก 700 กรัม ออกแบบให้มีลักษณะเป็นทรงกระบอกสามารถปรับความสูงได้หลายระดับ ใช้สวมกับค้อนก่อสร้างได้โดยตรง ใช้งานได้ง่ายแม้ว่าผู้ใช้ไม่มีทักษะทางช่างก็ตาม สามรถสวมกับค้อนก่อสร้างได้โดยตรง ลดการบาดเจ็บจากการใช้ค้อนถอดตะปู
สามรถสวมกับค้อนก่อสร้างได้โดยตรง ลดการบาดเจ็บจากการใช้ค้อนถอดตะปู

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง กัลยารัตน์ เพชรศิริอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทศวรรษ ศรีรัตน์ปวช.
2นางสาว สุพรรณษา หมวดกองปวส.