อุปกรณ์ช่วยปูเตียง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว รัฐกานต์ สามสีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นาย ธวัช ศรีรักษ์อุตสาหกรรม
3นางสาว วิรยา จันทวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย เดชขจร แวรอนชักตีอุตสาหกรรม
5นาย อนุชา สะแลแมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ภวิษย์พร เมืองไทยปวช.
2นางสาว สลิลทิพย์ บุญสพปวช.
3นาย สิทธิศักดิ์ สงวนศักดิ์ปวช.
4นาย สนธยา สายระย้าปวช.
5นางสาว นาตชา แก้วศรีจันทร์ปวช.
6นางสาว ศศิณา อาจหาญปวส.
7นาย อรรถพล ฤทธิเดชปวส.
8นาย ชัชพงศ์ จินากุลปวส.
9นาย ปิยะพงศ์ แดงสมศรีปวส.
10นาย ณัฐวัฒน์ แต้มต่อผลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคถลาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

อุปกรณ์ช่วยปูเตียงประดิษฐ์ขึ้นเพื่่อช่วยผ่อนแรง อำนวยความสะดวกในแผนกแม่บ้านโรงแรม ประหยัดเวลาในการปูเตียง และลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะปูเตียงห้องพัก ซึ่งแม่บ้านสามารถเปลี่ยนผ้าปูเตียงที่ต้องการยกที่นอนที่มีน้ำหนักมากเกินกว่าตัวเองรับไหวและเพิ่มความปลอดภัยและอาการปวดเมื่อยของพนักงานได้อย่างแท้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะคือเป็นอุปกรณ์ที่พบพาได้สะดวก คุณสมบัติของอุปกรณ์ช่วยปูเตียงคือ เป็นอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการปูเตียง สามารถประหยัดคนในการปูเตียงและมีความสะดวกในการใช้งาน
1. สามารถช่วยผ่อนแรงเมื่อยกที่นอนขณะเปลี่ยนผ้าปูเตียง
2. สามารถประหยัดกำลังคนในการปูเตียงของงานโรงแรม
3. สามารถลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ปูเตียงของแม่บ้านโรงแรม
4.สามารถช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานแม่บ้าน