เครื่องมือถอดประกอบวาล์วรถจักรยานยนต์ The tool of assemble removing motorcycle valve

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อัคเดช ลักลำอุตสาหกรรม
2นาย สมคิด บ้านนบอุตสาหกรรม
3นาย ธนธร ถาวรไชยอุตสาหกรรม
4นางสาว อารยา พันธ์เมธาฤทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ขจิตรศรี ศรีทนนท์สามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วิโรจน์ สลามปวช.
2นาย ศราวุธ บุญสนองปวช.
3นาย พีรพงศ์ ชาญณรงค์ปวช.
4นาย สุรินทร์ บำรุงปวช.
5นาย วิทยา ศรีวิลัยปวช.
6นางสาว ภิญญดา สุขพัฒนศรีกุลปวช.
7นางสาว อัสมา บ้านนบปวช.
8นางสาว กัตติกา เพชรพลายปวช.
9นาย ภาคภูมิ เก่งกาจปวช.
10นาย ปัญญาวุธ ทองเมียะปวช.

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องมือถอดประกอบวาล์รถจักรยานยนต์ เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อถอดประกอบวาล์วรถจักรยานยนต์ ซึ่งในการถอดประกอบวาล์วจากรถจักรยานยนต์นั้น ต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการถอดประกอบวาล์วโดยเรียกเครื่องมือพิเศษนี้ว่า C-Clamp ในการถอดประกอบวาล์วโดยใช้เครื่องมือพิเศษนี้ ต้องใช้เวลาในการถอดประกอบนานและมีโอกาสที่จะทำให้เล็บวาล์วกระเด็นหายได้ และเครื่องมือพิเศษนี้มีขนาดใหญ่เกะกะขณะปฏิบัติงาน จึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องมือถอดประกอบวาล์วรถจักรยานยนต์ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา มีความทนทาน มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา สะดวกต่อการใช้งาน ช่วยทุ่นแรงและร่นระยะเวลาในการปฏิบัติงานสามารถป้องกันเล็บวาล์วสูญหายในขณะถอด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นเหล็กทรงกระบอกมีด้ามจับ มีรูที่มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของวาล์วจักรยานยนต์ ด้านในมีแกนเหล็ก มีสริงในการช่วยดันเล็บวาล์วให้ลงตำแหน่ง มีแม่เหล็กติดปลายน็อตใช้ในการดูดเล็บวาล์วในขณะถอดวาล์วป้องกันเล็บวาล์วสูญหาย เป็นเครื่องมือที่สามารถรถอดประกอบแยกชิ้นส่วนได้เมือมีการเสียหาย มีคุณสมบัติโดยสามารถถอดประกอบวาล์วจักรยานยนต์ได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันการสูญหายของเล็บวาล์วในขณะถอดได้และมีขนาดกะทัดรัดสะดวกในการใช้งาน
1. ถอดประกอบวาล์วรถจักรยานยนต์ได้อย่างรวดเร็ว
2. ป้องกันการสูญหายของเล็บวาล์วในขณะถอดได้
3. มีขนาดกะทัดรัดสะดวกในการใช้งาน