บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ประกายแก้ว ศุภอักษรคหกรรม
2นางสาว กมลทิพย์ ทองสุขคหกรรม
3นางสาว สูรยานี บาราเฮงคหกรรม
4นางสาว ดีลา เถาะคหกรรม
5นางสาว วรรณศิริ สุนทรกุมารคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นาปีสะ มะลีปวช.
2นางสาว นิชาภา สุขอนันนต์ปวช.
3นาย ซูเฟียง กูจิปวส.
4นางสาว กิฟละห์ มะสาแมปวส.
5นางสาว สุไรดา อาแวปวส.
6นางสาว มัสนา หะยีซอปวส.
7นางสาว นูร อลิสซ่า อามิงปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปริมาณถั่วแดงที่เหมาะสมในการผลิตบราวนี่ถั่วแดง ไร้แป้ง ผลการศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบชิมที่ไม่ผ่านการฝึกฝน จำนวน 30 คน พบว่า บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง สูตรที่ 5 ที่ใช้อัตราส่วนของแป้งสาลีต่อถั่วแดงหลวงร้อยละ 100 ได้รับคะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสสูงที่สุดในด้านสี รสชาติ กลิ่น เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม มีค่าเท่ากับ 7.31±1.23 , 7.14±1.12, 7.31±1.18, 7.43±1.09 และ 7.80±0.93 ตามลำดับ 2) เพื่อเปรียบเทียบ คุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์บราวนี่สูตรการค้าและบราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง ผลการศึกษา พบว่ามีปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และใยอาหาร เท่ากับ 3.60, 18.74, 2.67 และ 1.63 กรัม ตามลำดับ และมีค่าพลังงานเพียง 108.04 กิโลแคลอรี ในขณะสูตรทางการค้า มีพลังงานสูงถึง 173.83 กิโลแคลอรี และ 3) ศึกษาต้นทุนการผลิตบราวนี่ถั่วแดง ไร้แป้ง ราคาจำหน่าย และกำไรจากการจำหน่าย ต่อหนึ่งหน่วย พบว่า บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง ที่ผลิตได้มีต้นทุน 32.08 บาท น้ำหนักสุทธิ 100 กรัม (2 ชิ้น) ราคาจำหน่ายต่อหนึ่งหน่วยเท่ากับ 45.00 บาท และมีกำไรจากการจำหน่ายต่อหน่วยเท่ากับ 12.92 บาท

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค ที่ได้จากการนำถั่วแดงนึ่งสุกมาทดแทนส่วนของแป้งสาลี นวดผสมให้เข้ากัน เติมส่วนผสมอื่น เช่น ผงโกโก้ ไข่ไก่ น้ำตาลทราย นำไปอบ มีส่วนผสมหลัก คือถั่วแดง ที่เป็นแหล่งของโปรตีน แร่ธาตุ เช่น แมงกานีส เหล็ก วิตามินบี1 โฟลิค และยังมีใยอาหารสูง บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้งเหมาะกับผู้ที่รักสุขภาพ ผู้ที่ต้องควบคุมน้ำหนัก และยังเป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่แพ้กลูเตนในแป้งสาลีได้ เนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้งไม่มีส่วนผสมของแป้งสาลี จึงไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ สำหรับผู้ที่แพ้กลูเตน ผลิตภัณฑ์บราวนี่ถั่วแดงไร้แป้งบรรจุในถุงพลาสติกใน ทนความร้อน ปิดผนึกสนิท ขนาดบรรจุ 1 กล่อง น้ำหนักสุทธิ น้ำหนัก 100 กรัม บรรจุ 2 ชิ้นในกล่องกระดาษที่ด้านบนเป็นส่วนใส สามารถเห็นตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน มีอายุการเก็บรักษา 5 วัน ที่อุณหภูมิห้อง ผลิตด้วยกรรมวิธีที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้กระบวนการทำบราวนี่ถั่วแดงไร้แป้ง และทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบ ในท้องถิ่น สามารถรับประทานได้สะดวกและมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาต่อยอดสู่การผลิตได้จริงในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา