อุปกรณ์ใช้ตอกแท่งกราวด์

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การต่อลงดินมีความจำเป็นสำหรับการติดตั้งไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่บุคคลและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฯ ได้บังคับให้ผู้ใช้ไฟที่ขอติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า(กิโลวัตต์ฮาวร์มิเตอร์)ต้องติดตั้งระบบสายดินตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า การตอกแท่งกราวด์(หลักดิน)โดยทั่วไปใช้ค้อนปอนด์ ขนาด 5-10 กิโลกรัม ตอกโดยตรงที่หัวหลักดินซึ่งจะใช้แรงงานอย่างน้อย 2 คน และต้องใช้บันไดหรือนั่งร้าน เพื่อให้สามารถติดตั้งหลักดินได้ แต่จะเกิดปัญหาทำให้หัวหลักดินบานเสียรูปจนไม่สามารถเชื่อมต่อกับสายต่อหลักดินได้ จึงได้คิดค้นและจัดทำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยตอกแท่งกราวด์ เป็นดอกสว่านเจาะกระแทก(สว่านโรตารี่) ที่มีระบบการทำงานสำหรับช่วยผ่อนแรงในการเจาะงานคอนกรีตหรือหินทำให้ออกแรงน้อยกว่า สามารถใช้แบตเตอรี่แทนการเสียบสายไฟเข้ากับปลั๊ก จึงใช้งานสะดวก ไม่มีสายเกะกะเวลาทำงาน ใช้งานในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่ออำนวยสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานและสามารถทำงานได้รวดเร็วและประหยัดเวลา
เพื่อลดจำนวนผู้ใช้แรงงานและเพื่อลดปัญหาหัวหลักดินบานเสียรูป

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มูฮัมหมัดกามีล หะยีสุหลงอุตสาหกรรม
2นาย นูรฮาบาลี หะยีอุตสาหกรรม
3นางสาว ญาณาธิป พันธุ์แก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ฟาเดล สาแมปวช.
2นาย ปริญญา ปะแนปวช.
3นาย มูฮำหมัดอารีฟีน วานิปวช.
4นาย มุตตากิน อาหามัดปวส.