หมี่ปากพนังอบกรอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อรณา บาลจ่ายคหกรรม
2นางสาว ดวงกมล ลำทุมลักษณ์คหกรรม
3นางสาว ลลิตา กี้ประวัติคหกรรม
4นาง นุชนาถ หนุมาศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5Miss Kathy Joy Sentinaพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ปรินทร อร่ามโชติปวช.
2นาย ธีรภัทร์ บุญเทศปวช.
3นางสาว ณัฐชยา จันทร์ศิริปวส.
4นางสาว ศิริลักษณ์ ผลความดีปวส.
5นาย ภานุพงศ์ สังขมาปวส.
6นางสาว วิภารัตน์ คลิ้งคล้ายปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การทำวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หมี่ผัดปากพนังเป็นหมี่ปากพนังอบกรอบโดยการใช้สูตรและพัฒนาสูตร ในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประกอบอาชีพและงานประเพณี ซึ่งส่วนใหญ่นั้นมักจะมีการผลิตในอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ ในปัจจุบันที่มีวัฒนธรรมของตะวันตกเข้ามา โดยเฉพาะอาหารหรือขนมเบเกอรี่ ซึ่งผู้คนในปัจจุบันหันมาบริโภคอาหารฝรั่งกันมากขึ้น ทำให้ขนมไทยมีรูปแบบเดิมๆ รสชาติเดิมๆ ถูกลืมไป หมี่ผัดปากพนัง ทีมผู้วิจัยจึงเกิดแนวความคิดพัฒนาหมี่ผัด ด้วยการนำส่วนผสมของกะทิ และเติมวัตถุดิบได้แก่ พริกหยวกแห้ง น้ำตาลปี๊บ หอมแดง เกลือ ทดลองหาสูตรที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์หมี่ปากพนังอบกรอบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

หมี่ปากพนังอบกรอบเป็นการนำเอาเส้นหมี่มาผัดแทนเส้นเล็กแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมของหมี่ผัดปากพนัง และนำไปผ่านกระบวนการอบลมร้อน เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และเป็นการยืดอายุการเก็บรักษา อีกทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านการกินหมี่ผัดซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศร๊ธรรมราช
หมี่ปากพนังอบกรอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความกรอบ อร่อย มีกลิ่นหอมของกะทิ ทำให้น่ารับประทาน ทั้งยังเป็นอาหารว่าง และสามารถพกพาได้สะดวกและนำเป็นของฝากได้