กาแฟใบขลู่(Coffee Khlu)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุวรรณา จงใจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว มนต์จันทร์ ตี้กุลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว กัลยา พวงทองสามัญ
4นางสาว สุกานดา นาเพียอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นาง ศรีสุดา ยงกิจพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นาตาชา แสงวิมานปวช.
2นางสาว โสภา พลายศรีปวช.
3นางสาว วรนุช ชูศรีปวช.
4นางสาว รุ่งฤดี กสิคุณปวช.
5นางสาว นัสรีน น้ำใสปวช.

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การนำของขึ้นชื่อของอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่อย่างกาแฟ มาดัดแปลง หรือพัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายขึ้น จึงได้จัดทำกาแฟใบขลู่ขึ้น โดยนำกาแฟสดมาคั่วมือ รวมกับใบขลู่คั่วสด เพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบของกาแฟ และใบขลู่ให้มีความหลากหลายและดื่มได้โดยมีประโยชน์ต่อร่างกาย และเหมาะสำหรับคอกาแฟทั่วไปด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เป็นผงกาแฟสำหรับต้มดื่มลักษณะเป็นกาแฟสด
2. เป็นถุงซองชาใส่ผงกาแฟ สำหรับการชงดื่มคล้ายชา
3. เป็นกาแฟที่สามารถช่วยลดเบาหวานได้
1. สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีอยู่เดิมให้มีความหลากหลาย
2. เป็นกาแฟลดเบาหวาน