ซุปเห็ดห้าสหาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เพ็ญศรี เศรษฐชัยสามัญ
2นาง ปิ่นไพร ตั้งถึงถิ่นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วราภรณ์ สัจจสุจริตกุลสามัญ
4นาง ขนิษฐา ยวดยานสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วีรภัทรา ศรีสุวรรณปวช.
2นางสาว ปริณดา รัตนพันธุ์ปวช.
3นางสาว พัชรินทร์ กาฬสุวรรณ์ปวช.
4นาย กิตติเดช ปะกาหลาปวช.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การจัดทำซุปเห็ดห้าสหาย มีวัตถุประสงค์ในการนำเห็ดที่สามารถผลิตได้เองในสถานศึกษามาแปรรูปเป็นอาหารเพื่อสร้างทางเลือกและความหลากหลายให้แก่ผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้สูงวัย ซึ่งต้องการอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูง มีปริมาณกากใยสูง ขณะที่ผู้สูงวัยมักจะประสบปัญหาในการบดเคี้ยวอาหาร การทำอาหารพร้อมดื่มที่มีคุณค่าทางอาหารสูงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ จากกระแสการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพในปัจจุบัน ระบุว่าการรับประทานเห็ดสามอย่างขึ้นไปจะทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารจำพวกโปรตีนครบถ้วน คณะผู้ประดิษฐ์จึงได้ทำการประดิษฐ์สารสกัดจากเห็ดที่มีคุณค่าทางอาหารสูง จำนวน 5 ชนิดให้อยู่ในรูปของซุปสกัดเข้มข้น เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ซุปเห็ดห้าสหาย เป็นซุปข้นหนืด มีสีน้ำตาล กลิ่นอ่อนๆจากเห็ดและน้ำผึ้งแท้ รสชาติหวานอ่อนๆ สามารถดื่มได้ทันทีหลังจากเปิดขวด
เพิ่มชนิดอาหารพร้อมดื่มที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุซึ่งอาจจะมีปัญหาในการรับประทานอาหาร หรือระบบการย่อย การบดเคี้ยวอาหาร เพิ่มความหลากหลายของอาหาร