ที่กดจุดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจากเปลือกทุเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทิพวรรณ ลาภยศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วินัย สมฤทธิ์ลูกจ้างทั่วไป
3นางสาว นิศารัตน์ เสมอพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทิวัศ วงศ์แพทย์ปวส.
2นางสาว ปิยธิดา บัวหลวงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

เปลือกทุเรียนเป็นขยะที่ทุกคนไม่ต้องการ เนื่องจากมีกลิ่มเหม็นและเปลือกทุเรียนก็ยังมีปริมาณมากในช่วงฤดูกาลที่ทุเรียนให้ผลผลิตมากๆ ผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดนำเปลือกทุกเรียนมาสร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดโดยนึกถึงด้านสุขภาพของคนทำงานในปัจจุบันที่มีความเร่งรีบ แต่ไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตนเอง ทำให้เกิดโรคมากมาย เช่น โรคปวดเท้า ปวดหลัง ปวดร่างกาย เนื่องจากนั่ง ยืน เดิน เป็นเวลานานๆ เปลือกทุเรียนมีความแหลมคมและมีเหลี่ยมตามธรรมชาติ ผู้ประดิษฐ์คิดว่าน่าจะนำมากดจุดฝ่าเท้าได้ดีและได้ถึงเส้นมากกว่าวัสดุอื่นๆ และฝ่าเท้าถือเป็นจุดศูนย์รวมเส้นประสาทมากมายซึ่งจุดนี้จึงเป็นแนวคิดสำคัญของผู้ประดิษฐ์สร้างที่กดจุดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจากเปลือกทุเรียน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถกดจุดฝ่าเท้าได้ถึงเส้นเป็นอย่างดี
2. มีความเป็นธรรมชาติของวัสดุ
1. สามารถนำมาเป็นอุปกรณ์กดจุดฝ่าเท้าสำหรับโรงพยาบาลฝ่ายกายภาพบำบัดได้
2. สามารถจำหน่ายให้ผู้ที่ต้องการนวดฝ่าเท้าได้ด้วยตนเองที่บ้าน, ที่ทำงานและสถานที่อื่นๆเนื่องจากไม่มีเวลาไปออกกำลังกายผ่อนคลายได้