ที่กดจุดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพจากเปลือกทุเรียน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทิพวรรณ ลาภยศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย วินัย สมฤทธิ์ลูกจ้างทั่วไป
3นางสาว นิศารัตน์ เสมอพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทิวัศ วงศ์แพทย์ปวส.
2นางสาว ปิยธิดา บัวหลวงปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่หันมาให้ความใส่ใจกับสุขภาพกันมากขึ้น ปัญหาสุขภาพเท้ามักถูกละเลยและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ผลงานนี้เริ่มต้นมาจากการที่วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนไป ค่านิยมในการบริโภคและการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ขาดการออกกำลังกาย มีชีวิตนั่งๆนอนๆและมีการเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกายและจิตใจ จึงคิดจะทำที่กดจุดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพขึ้นมาโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติที่เป็นขยะเหลือใช้อย่างเปลือกทุเรียน ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้กดจุดฝ่าเท้าเกิดความผ่อนคลาย และคลายเครียดจากการทำงาน ช่วยกระตุ้นให้เลือดมีการไหลเวียนได้ดีไปยังทั่วทุกส่วนของร่างกาย มีสุขภาพที่ดีและที่สำคัญช่วยลดปัญหาขยะจากเปลือกทุเรียน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สามารถกดจุดฝ่าเท้าได้ถึงเส้นเป็นอย่างดี
2. มีความเป็นธรรมชาติของวัสดุ
1. ช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพจิต คือการลดภาวะเครียด และทำให้เกิดความผ่อนคลาย
2. ช่วยปรับการทำงานของระบบภายในร่างกายให้เกิดความสมดุลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ช่วยลดปริมาณขยะ และนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์
4. ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายจาการเข้าใช้บริการร้านนวดฝ่าเท้า