ทุ่นลอยบำบัดน้ำเสีย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศกร พันธนิติอุตสาหกรรม
2นาย กีรติ บุญเรืองอุตสาหกรรม
3นาย พิเชษฐ อินทร์คำอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศักดิ์ดา ชูกระโทกปวส.
2นาย ศักรินทร์ พลศิลป์ปวส.
3นาย ศราวุธ อบอุ่นปวส.
4นาย สหรัฐ เงินหล่อปวส.
5นาย วิชยุตม์ ซิ่วสำราญปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุปันปัญหาน้ำของประเทศไทยที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำที่มีเจ้าของที่เป็นแหล่งน้ำแบบปิด จะมีค่าของออกซิเจนในน้ำต่ำเพราะไม่ได้รับการบำบัดอย่างที่ควรจะเป็นเราจึงคิดค้นทุ่นเป่าลม เพื่อเป่าออกซิเจนลงไปในน้ำด้วยหัวพ่น Ventury Jet ที่ออกแบบไว้ พ่นน้ำและอากาศ เพื่อเพิ่มออกซิเจน ทำการบำบัดน้ำเสีย โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ปลดระวางแล้วมาเป็นตัวจ่ายพลังงานให้ทุ่นเป่าน้ำอันนี้ น้ำก็จะมีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานสิ้นเปลืองใดๆ เพียงใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาบำบัดพลังงานน้ำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 เพื่อศึกษาระบบทุ่นเป่าน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
2 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มออกซิเจนในบ่อน้ำ
3 เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการบำบัดน้ำเสีย
1 ทุ่นเป่าน้ำสามารถเพิ่มออกซิเจนลงในน้ำได้
2 ทุ่นเป่าน้ำสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์
3 ทุ่นเป่าน้ำสามารถเปิด/ปิดได้จากรีโมทคอนโทรลระยะไกล