YUMMY Sauce

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ษรัญชนก ธรรมชัยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว เบญจวรรณ เหลี่ยมจินดาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อนุสรา ชื่นชูวิทย์ปวช.
2นางสาว เนตรนภา แสงใสปวช.
3นางสาว ธนววรณ รัศมีปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

สับปะรดเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมรับประทาน ทั้งยังนิยมเพาะปลูกในทุกภาคของประเทศไทย ทำให้ผลผลิตของสับปะรดล้นตลาดและส่งผลให้มีราคาที่ตกต่ำ ประโยชน์ของสับปะรดมีมากมายทั้งช่วยบรรเทาอาการต่างๆ การกระหายน้ำ บรรเทาอาการโรคบิด ช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีน สภาพของสับปะรดเป็นกรดสามารถนำมาหมักเนื้อสัตว์ได้ แต่ต้องใช้ในปริมาณที่พอดี คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาหาข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาทำซอสหมักเนื้อสัตว์สูตรปราศจากผงชูรส คือ YUMMY Sauce โดยนำสับปะรดมาเป็นส่วนผสมที่จะทำให้เนื้อสัตว์นุ่มขึ้นและนำวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสมอื่นๆเพื่อเพิ่มรสชาติที่ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

“ YUMMY SAUCE ยัมมี่ซอสหมักจากสับปะรด” เป็นผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นในเรื่องการนำเอาของที่หาได้ในท้องถิ่นมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ และสะอาด ปลอดภัยถูกหลักอนามัยเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมารักสุขภาพมากยิ่งขึ้น"
1. สร้างผลิตภัณฑ์ YUMMY SAUCE
2. ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา
3. สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ หันมาใส่ใจการบริโภคเพื่อสุขภาพยิ่งขึ้น