น้ำพริกนรกยกครัว (Namprik narok yokkrua)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วรัษทญา ยาสมุทรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว เบญจวรรณ เหลี่ยมจินดาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว แสงโย่ ลุงหม่องปวช.
2นางสาว จันทร์หอม เตยะปวช.
3นางสาว จีระนันท์ ปัญญาปวช.

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

น้ำพริกนรกยกครัวนี้ ได้แปรรูปมาจากปลาแห้งซึ่งปลาที่นำมาใช้คือปลาช่อนแห้งที่ตากแห้งเป็นสินค้าที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปและหาซื้อได้ง่ายเพราะปลาช่อนแห้งนั้นมีตลอดทุกฤดูกาลในราคาที่ไม่สูงเกินไป คณะผู้จัดทำจึงคิดค้นน้ำพริกนรกยกครัวนี้ขึ้นโดยการนำปลาช่อนแห้งมาเป็นวัตถุดิบหลักของน้ำพริกเพื่อเพิ่มมูลค่าของปลาช่อนแห้งให้สูงขึ้นจากเดิม และยังมีการนำสมุนไพรของไทยที่มีมาแต่โบราณ มาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำเพื่อให้มีกลิ่นหอม เช่น ใบมะกรูด ข่า ตะไคร้ เป็นส่วนผสมในการทำน้ำพริกนรกยกครัวด้วย สุดท้ายน้ำพริกนรกยกครัวไม่เพียงแต่ไว้กินในบ้านเท่านั้น แต่สามารถพกพาเพื่อไปกินกับข้าวนอกบ้าน มีขนาดที่ไม่ใหญ่ไม่เล็ก เหมาะแก่การนำติดตัวไปด้วยในทุกๆที่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำพริกนี้เหมาะสำหรับบุคคลที่ชอบกินเผ็ดและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมในน้ำพริก เช่น ขิง กระเทียม ตะไคร้ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นสมุนไพร น้ำพริกสามารถสร้างเซลล์กำจัดเชื่อโรคได้อย่างเป็นธรรมชาติ ส่งเสริมระบบไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจให้ดีขึ้น ซึ่งช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน
น้ำพริกนรกยกครัว ไม่เพียงแต่ไว้กินในบ้านเท่านั้น แต่สามารถพกพาเพื่อไปกินกับข้าวนอกบ้าน มีขนาดที่ไม่ใหญ่ไม่เล็ก เหมาะแก่การนำติดตัวไปด้วยในทุกๆที่