อุปกรณ์กดสลักกระบอกโช๊ค

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิพนธ์ ปัญญาวงษ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อดิศร มะยมปวช.
2นาย เอนก ครสนิทปวช.
3นาย อาณัติ พันธ์สวัสดิ์ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่มีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และรถจักรยานยนต์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการเดินทาง ทั้งในระยะใกล้และไกล เมื่อมีการใช้งานไประยะหนึ่ง ระบบรองรับน้ำหนักของรถจักรยานยนต์ก็จะเกิดการศึกหรอ มีน้ำมันรั่ว ทำให้ประสิทธิ์ภาพการรองรับน้ำหนักลดลง ในการแก้ไขนั้นต้องเปลี่ยนซีลที่อยู่ภายในตัวโช๊คอัพ เมื่อเปลี่ยนซีลเรียบร้อยแล้วต้องเติมน้ำมันให้กับโช๊คอัพด้วย ในการเติมน้ำมันจะต้องถอดแหวนล็อกสลักกระบอกโช๊คออกก่อน การถอดนั้นต้องกดสลักกระบอกโช๊คโดยการกดให้ชนะแรงดันของสปริงการกดนั้นทำได้ยากมากทางประดิษฐ์จึงคิดสร้างอุปกรณ์กดสลักกระบอกโช๊คขึ้นมา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถช่วยลดเวลาในการถอดแหวนล็อกสลักกระบอกโช๊คเพื่อการเปลี่ยนอะไหล่ที่่ชำรุดได้ง่ายขึ้น
เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทุ่นแรงในการกดสลักกระบอกโช๊คเพื่อเอาแหวนล็อกสลักกระบอกโช๊คออกในการเปลี่ยนอะไหล่ระบบรับน้ำหนักที่ชำรุด