ชุดไล่ลมเบรกลมครัชรถยนต์

วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันรถยนต์ถือว่าเป็นยานพาหนะที่มีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของสังคมไทย ในรถยนต์แต่ละประเภทนั้น จำเป็นต้องมีระบบหลายระบบมารวมกันเพื่อให้รถยนต์นั้นมีความสมบูรณ์ พร้อมที่จะใช้งานในการประกอบอาชีพ ระบบเบรกเป็นอีกระบบหนึ่งของรถยนต์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งมีไว้เพื่อเบรกและชะลอความเร็ว ตามมาตรฐานศูนย์บริการแล้ว เมื่อครบอายุการใช้งานต้องทำการเปลี่ยนน้ำมันเบรกใหม่เมื่อครบระยะ 30,000 กิโลเมตร แต่เนื่องด้วยการเปลี่ยนน้ำมันเบรกใหม่นั้นมีความยากลำบากและต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนน้ำมันเบรก ดังนั้นผู้จัดทำจึงประดิษฐ์ชุดไล่ลมเบรกลมครัชรถยนต์นี้ขึ้นเพื่อความสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. ทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง
2. ใช้น๊อตถ่ายน้ำมันเบรกรถยนต์ได้ทุกรุ่น
1. ได้สร้างชุดไล่ลมเบรกลมครัชรถยนต์
2. ทราบความพึงพอใจของชุดไล่ลมเบรกลมครัชรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปริญญา ภูผิวผาอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศตวรรษ ศรีจันทร์ปวส.
2นาย สรรชัย น้อยมหาพรมปวส.