แชมพูสุนัข สกัดมาจากใบยอ

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องในปัจจุบันนี้มีผู้คนหันมาเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในร่างกายของสัตว์จะประกอบไปด้วยหลายๆอย่าง เช่น เห็บ เห็บเป็นปรสิตที่พบบ่อยในสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบมากในสุนัข เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้เลี้ยงสุนัขจึงต้องควบคุมเพื่อไม่ให้เป็นพาหะนำโรคต่างๆถึงแม้ในปัจจุบันนี้ได้มีการควบคุมป้องกันเห็บสุนัขมากขึ้น มาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่สามารถจะกำจัดเห็บให้หมดไปได้ ทั้งนี้เพราะเห็บอาจกลับมาได้อีกผู้วิจัยจึงได้คิดค้นแชมพูที่ไม่เคยมีใครคิดค้นซึ่งสกัดมาจาก ใบยอ ใบฝรั่ง ใบมะกรูด ใบน้อยหน่า มาทำแชมพูกำจัดเห็บ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ช่วยกำจัดเห็บหรือหมัดไม่ให้มายุ่งกับสุนัขช่วยบำรุงขนให้นุ่มสวย
แชมพูดอลลี่ด็อกที่สามารถกำจัดเห็บหมัดในตัวสุนัขได้ ทั้งปลอดภัย เพราะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ เป็นการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดเป็นความคุ้มค่า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว นางสาวอรณิชชา กล้าจริงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ก๋อนทอง นันตาปวช.
2นาย เสาร์คำ ลุงหย่าปวช.
3นางสาว แน่ น้องสู้ปวช.
4นาย อิศเรศ ศรีบุญเรืองปวส.