ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้

พณิชยการเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันเราคงปฏิเสธกันไม่ได้ว่าน้ำยาขัดรองเท้ามีความจำเป็นต่อผู้ใช้งานได้แก่นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ใช้รองเท้าหนัง ซึ่งในท้องตลาดทั่วไปจะเห็นได้ว่ามีน้ำยาขัดรองเท้าจำหน่ายอยู่อย่างแพร่หลายแต่จะเป็นแบบตลับ เนื้อครีมแข็งหรือไม่ก็เป็นขวดที่เป็นของเหลว ซึ่งทั้งสองรูปแบบนั้นใช้งานค่อนข้างยากและเปรอะเปื้อนมือเวลาสัมผัส และยังพกพายากอีกด้วยทางกลุ่มจึงเกิดแนวคิดในการทำครีมขัดรองเท้าที่สามารถพกพาง่ายสะดวกเวลาใช้งาน และไม่ เปรอะเปื้อนมือเวลาใช้งานจึงได้ผลิตครีมขัดรองเท้าขึ้นมาและเลือกวัตถุดิบที่หาง่ายและมีอยู่ทั่วไปจึงเลือกใช้เปลือกผล ไม้มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้มีคุณสมบัติเป็นเนื้อครีมที่ละเอียด มีกลิ่นหอมใช้งานง่ายสะดวกต่อการพกพา และมีความแตกต่างจากท้องตลาดโดยทั่วไป กล่าวคือ ครีมขัดรองเท้าที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นตลับ มีเนื้อครีมที่แข็งใช้ควบคู่กับแปรงขัดเมื่อใช้จะมีการสัมผัสโดนมือหรือไม่ก็มีลักษณะเป็นขวดมีลักษณะเป็นน้ำเวลาใช้คู่กับฟองน้ำ การใช้งานก็ยุ่งยากเช่นเดียวกันซึ่งครีมขัดรองเท้าจากเปลือกผลไม้ที่ได้ทำการผลิตนี้ จะมีเนื้อครีมที่ละเอียดบรรจุอยู่ ในขวดที่บีบใช้ง่ายและมีแปรงขัดติดกับตัวขวดเวลาใช้งานจะไม่สัมผัสโดนมือของผู้ใช้อีกทั้งยังมีขนาดกระทัดรัดสามารถ ใช้ได้บ่อยครั้งตามความต้องการ
1. สามารถช่วยนำเปลือกผลไม้ที่ถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์มาเพิ่มมูลค่า
2. เนื้อครีมละเอียด มีกลิ่นหอม
3. สามารถใช้งานได้สะดวก และไม่เปื้อนมือ
4. ช่วยขัดสิ่งสกปรกพร้อมทั้งเพิ่มความมันวาวให้เครื่อหนังและรองเท้าได้อย่างดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กัมพล ติปินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว มณัญชญา พรหมพิจารณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณิชารีย์ สมบูรณ์ปวส.
2นางสาว ดารุณี บุญตันปวส.
3นางสาว พุทธิดา ยาวิชัยปวส.
4นางสาว อาทิตติญา แสงสว่างปวส.