ชุดผ้าทอกะเหรี่ยง

วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ ในปัจจุบันผ้าทอกะเหรี่ยงมีความนิยมมากในสังคมไทยด้วยสังคมไทยให้ความสำคัญกับภูมิปัญญา บริโภค สินค้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้าทอมือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆ มีเสน่ห์ของตัวเองเป็นการสร้างสีสันให้กับงานฝีมือ เรียกซื้อหาได้ง่าย แต่ด้วยคุณสมบัติของเส้นใยเดิมเส้นใยจะแข็ง เนื่องจากระบายอากาศไม่ดีเท่าที่ควร กลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดที่จะเพิ่มความพิเศษในตัวผ้าทอโดยการเพิ่มเส้นใยคอลลาเจนเข้าไปเพราะทำให้ผ้าทอนุ่ม สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี ช่วยส่งเสริมสุขภาพของผิวให้ชุ่มชื่นขึ้น ช่วยต่อยอดผ้าทอกะเหรี่ยงให้มีความนิยมมากกว่าเดิมและกลุ่มของข้าพเจ้ายังสร้างคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยงมีความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชุดผ้าทอกะเหรี่ยง มีการเพิ่มเส้นใยคอลลาเจนเข้าไปใช้ในการทอเพื่อทำให้ผ้าทอนุ่ม สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี ช่วยส่งเสริมสุขภาพของผิวให้ชุ่มชื่นขึ้น สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคช่วยต่อยอดผ้าทอกะเหรี่ยงให้มีความนิยมมากกว่าเดิม
ผ้าทอผสมเส้นใยคอลาเจน มีส่วนประกอบของเส้นด้ายฝ้ายและเส้นใยคอลาเจน ทอด้วยกี่ทอผ้า แบบกี่เอว ใช้สำหรับเป็นชุดผ้าทอกะเหรี่ยงเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย และสามรถให้เป็นของที่ระลึก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปรินทร เขียวอ่อนสามัญ
2นางสาว นงคราญ ชาววิวัฒน์สามัญ
3นางสาว ฉลอง จันทร์คงสามัญ
4นาย สุรชัย ตาปันสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มณีรัตน์ คีรีชวลิตปวช.
2นางสาว กมลลักษณ์ พจนารถภูทองปวช.
3นางสาว อรุณี ธวัชพาณิชย์กุลปวช.
4นางสาว อิสตะ จะซือปวช.
5นางสาว ณัฏฐา ชลธนพรวิวัฒน์ปวช.